Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Apsaugos zonų ir vietovės klasių teritorijų planai

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas įpareigoja iki 2024 m. gruodžio 31 d. visus inžinerinės infrastruktūros valdytojus, tarp jų ir „Amber Grid“, įregistruoti šiame įstatyme nurodytiems objektams nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

„Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos objektams nustatytas teritorijas (apsaugos zonas ir vietovės klasių teritorijas) savivaldybių teritorijų ribose registruoja etapais pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais patvirtintus planus. Informaciją apie parengtus esamų teritorijų planus ir kitą informaciją rasite skiltyje Skelbimai.

Patvirtinti planai:
Savitarna