En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Remontų grafikas

2023 metų remontų grafikas

2023 m. dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo ir remonto darbai

 

Skelbiamas atnaujintas konsoliduotas Baltijos ir Suomijos regiono techninės priežiūros darbų planas

Dujų perdavimo sistemos operatoriai „Gasgrid Finland Oy“, „Elering AS“, AS „Conexus Baltic Grid“ ir AB „Amber Grid“ (PSO) kartu atnaujino 2022 m. liepos pradžioje paskelbtą konsoliduotą Baltijos ir Suomijos regiono techninės priežiūros darbų planą. Atnaujintas konsoliduotas techninės priežiūros darbų planas apima laikotarpį iki 2023 kalendorinių metų pabaigos. Techninės priežiūros darbų plane pateikiami planuojami dujų perdavimo sistemos ir Inčukalnio požeminės dujų saugyklos techninės priežiūros darbai bei rinkos dalyviams siūlomi pajėgumai.

Atnaujintame konsoliduotame techninės priežiūros darbų plane aprašoma 2023 m. lapkričio 3 d. situacija.

Atkreipiame dėmesį, kad dokumente nurodyta pajėgumų kryptis (įėjimo/išėjimo taškai) yra pateikta iš perdavimo sistemos operatoriaus, kuris atlieka susijusius techninės priežiūros darbus, perspektyvos. Pavyzdžiui, Puiatu LKS - Navesti LKS izoliavimo darbai, kuriuos atlieka „Elering“, riboja „Balticconnector“ įleidimo pajėgumus „Elering“ požiūriu (FIN->EE) iki 5 GWh per dieną. Tai reiškia, kad „Elering“ atliekamų darbų apribojimas riboja išėjimo krypties pajėgumus „Gasgrid Finland“ požiūriu (FIN->EE).

Bet kokie konsoliduoto techninės priežiūros darbų plano atnaujinimai po 2023 m. lapkričip 3 d. pirmiausia bus skelbiami kaip skubūs rinkos pranešimai (UMM) „GET Baltic“ vidinės informacijos platformoje umm.getbaltic.com. Naujausią informaciją apie techninių pajėgumų vertes galima rasti ENTSOG skaidrumo platformoje.

Siekiant užtikrinti naujausios informacijos sklaidą, kviečiame atidžiai sekti šiuos informacijos kanalus:

ENTSOG skaidrumo platforma: https://transparency.entsog.eu/#/map
 
Konsoliduotas Baltijos ir Suomijos regiono techninės priežiūros ir remonto darbų planas

Baltijos ir Suomijos regiono dujų perdavimo sistemos operatoriai AB „Amber Grid“, AS „Conexus Baltic Grid“, AS „Elering“, Oy „Gasgrid Finland“ (PSO) ir suskystintų gamtinių dujų terminalų operatoriai AB „Klaipėdos nafta“, Oy „Floating LNG Terminal Finland” (SGD) kartu paruošė 2023 m. 10 mėn. – 2024 m. 12 mėn. konsoliduotą Baltijos ir Suomijos regiono techninės priežiūros ir remonto darbų planą. Konsoliduotame techninės priežiūros ir remonto darbų plane pateikiami planuojami dujų perdavimo sistemų, SGD terminalų ir Inčukalnio požeminės dujų saugyklos techninės priežiūros ir remonto darbai bei rinkos dalyviams siūlomi pajėgumai.

Konsoliduotame techninės priežiūros ir remonto darbų plane aprašoma 2023 m. lapkričio 3 d. situacija.

Atkreipiame dėmesį, kad dokumente nurodyta pajėgumų kryptis (įėjimo/išėjimo taškai) yra pateikta iš perdavimo sistemos arba SGD terminalo operatoriaus, kuris atlieka susijusius techninės priežiūros ar remonto darbus, perspektyvos. Pavyzdžiui, valomojo stūmoklio darbai Balticconnector dujotiekyje, kuriuos atlieka „Elering“, riboja „Balticconnector“ įleidimo pajėgumus „Elering“ požiūriu (FIN->EE). Tai reiškia, kad „Elering“ atliekamų darbų apribojimas riboja išėjimo krypties pajėgumus „Gasgrid Finland“ požiūriu (FIN->EE).

Bet kokie konsoliduoto techninės priežiūros ir remonto darbų plano atnaujinimai po 2023 m. lapkričio 3 d. pirmiausia bus skelbiami kaip skubūs rinkos pranešimai (UMM) UAB „GET Baltic“ vidinės informacijos platformoje.

Naujausią informaciją apie techninių pajėgumų vertes galima rasti ENTSOG skaidrumo platformoje.

Siekiant užtikrinti naujausios informacijos sklaidą, kviečiame atidžiai sekti šiuos informacijos kanalus:

 
Avarijos dujų perdavimo sistemoje atveju „Amber Grid" veikia pagal įmonėje patvirtintą Ekstremalių situacijų valdymo planą.