En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Vadovybė

Valdyba

Valdybos narys 

Darius Kašauskas, UAB „EPSO-G“ grupės finansų vadovas

Daugiau nei 16 metų darbo patirties energetikos sektoriuje turintis D. Kašauskas prie „EPSO-G“ komandos prisijungė 2023 metais. Jis yra atsakingas už įmonių grupės finansų ir iždo valdymo, apskaitos, planavimo ir kontrolės bei kitas veiklos sritis.

Nuo 2013 iki 2022 metų dirbo „Ignitis grupės“ valdybos nariu bei finansų ir iždo vadovu, ėjo šios grupės bei kitų energetikos srities įmonių valdybos nario, stebėtojų tarybos nario pareigas, vadovavo įmonių valdyboms ir stebėtojų taryboms.

Išsilavinimas:

 • 1995 Vilniaus universitete įgijo ekonomikos magistro laipsnį

 • 2012 ISM vadybos ir ekonomikos universitete bei BI Norwegian Business School įgijo vadybos magistro laipsnį

 • 2018 ISM vadybos ir ekonomikos universitete baigė socialinių mokslų ekonomikos krypties doktorantūros studijas

Kitos pareigos:

 • UAB „Tetas“ valdybos pirmininkas

 


Valdybos narys

Paulius Butkus, UAB„EPSO-G“ plėtros ir inovacijų vadovas 

Beveik 10 metų darbo patirtį energetikos sektoriuje turintis P. Butkus prie „EPSO-G“ komandos prisijungė 2023 metais. Jis yra atsakingas už energetikos transformacijos studijos rengimo koordinavimą, įmonių grupės inovacijų vystymo, duomenų analitikos ir valdymo bei kitų veiklų vystymo sritis.

Iki tol ketverius metus P. Butkus dirbo Briuselyje įsikūrusioje Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos ENTSO-E Strategijos ir suinteresuotųjų šalių valdymo komandos vadovu.

Išsilavinimas: 

 • 2013 Vilniaus universitete įgijo branduolinės fizikos bakalauro laipsnį.
 • 2016 Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijo elektros inžinerijos magistro laipsnį.
 • 2020 Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijo elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro laipsnį.

Valdybos narys

Karolis Švaikauskas, Lietuvos energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės vadovas

Prie Lietuvos energetikos ministerijos, kaip vyresnysis specialistas, prisijungė 2011-aisiais, kur dirba iki šiol. Vadovavimo patirties įgijęs skirtinguose ministerijos skyriuose, nuo 2019-ųjų vadovauja Energetikos konkurencingumo grupei.

Išsilavinimas:

 • 2009 m. Istorijos bakalauras, Vytauto didžiojo universitetas.
 • 2010 m. Skandinavų ir Šiaurės Europos studijos, Berlyno Humbolto universitetas, Vokietija.
 • 2011 m. Politikos mokslų ir Baltijos regiono studijų magistras, Vytauto didžiojo universitetas.

Kitos pareigos:

 • AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narys.

 

Nepriklausomas valdybos narys

Peter Loof Helth

Jis turi sukaupęs patirties skaitmenizavimo ir energetikos pramonėje viešajame ir privačiame sektoriuose. Jis užėmė pagrindines strategijos, finansų ir skaitmeninių technologijų pareigas Danijos energetikos bendrovėje „Ørsted“ (buvusi DONG Energy). Šiuo metu jis vadovauja strateginei automatizavimo programai įmonėje „Falck“, kuri yra pasaulinė sveikatos priežiūros ir skubios pagalbos paslaugų teikėja.

Jis baigė matematikos ir ekonomikos magistro studijas ir Kopenhagos verslo mokyklos vadovų lyderystės, orientuotos į klientą, studijas.

 

 

Nepriklausomas valdybos narys

Alexander Feindt

Turi sukaupęs ilgametę tarptautinę patirtį energetikos, atsinaujinančių energijos išteklių, dujų, laivininkystės ir transporto srityse. Jis yra dirbęs tarptautinėse bendrovėse „Shell“, „MAN Energy Solution“, ėjo valdybos pirmininko pareigas Vokietijos „Maritime LNG Plattform“ ir Atsinaujinančių ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių degalų pramonės aljanso (Renewable and Low-Carbon Fuels Industry Alliance) valdybos pirmininko pareigas.

Jis yra įgijęs politikos ir vadybos magistro laipsnį Konstanco universitete.

 

Vadovybė

Nemunas Biknius, bendrovės vadovas

Prie įmonės prisijungė 2019 m. Veiklos sritis – strateginis valdymas bei efektyvus gamtinių dujų perdavimo veiklos organizavimas.

Profesinė patirtis:

 • Stebėtojų tarybos pirmininkas, AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
 • Strategijos ir plėtros direktorius, UAB „EPSO-G“.
 • Valdybos pirmininkas, UAB „Baltpool“.
 • Valdybos narys, AB „Litgrid“.
 • Valdybos narys, UAB „GET Baltic“.
 • Paslaugų ir plėtros tarnybos direktorius, valdybos narys, AB „Lietuvos dujos“.

Išsilavinimas:

 • Energetikos ir termonižinerijos magistras, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
 • Aplinkos vadybos studijos, Aalborgo universitetas, Danija.
 • Vadybos studijos, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

 

Vytautas Ruolia, komercijos direktorius 

Prie įmonės prisijungė 2013 m. Turi keliolikos metų patirtį dujų verslo ir energetikos įmonėse. Veiklos sritis – gamtinių dujų perdavimo paslaugų pardavimas, kainodara, bendrovės veiklos strategijos formavimas, perdavimo sistemos vystymo investicijų planų ir projektų rengimas, dalyvavimas asocijuotose struktūrose. 

Profesinė patirtis:

 • Valdybos narys, UAB „GET Baltic“.
 • Valstybės piniginių išteklių ir skolos valdymas, Finansų ministerija.
 • Strateginio departamento vadovas AB „Lietuvos dujos“

Išsilavinimas:

 • Tarptautinis vadovų verslo administravimo magistras (EMBA), BMI Executive Institute

 • Tarptautinės ekonomikos bakalauras, Vilniaus universitetas.
 • Europos ekonomikos magistras, Vilniaus universitetas.

 

Gytis Fominas, finansų direktorius 

Prie įmonės prisijungė 2013 m. Veiklos sritis – bendrovės finansų politikos formavimas, finansinių rodiklių prognozių ir biudžetų sudarymas, jų vykdymo kontrolė, rezultatų analizės atlikimo užtikrinimas, veiklos finansavimas ir likvidumo palaikymas, pirkimų organizavimas, priežiūra ir kontrolė, rizikų valdymo proceso koordinavimas.

Profesinė patirtis:

 • Finansų valdymo skyriaus vadovas, AB „Lietuvos dujos“.
 • Finansų departamento direktorius, AB „Amber Grid“.
 • Valdybos narys, UAB „GET Baltic“.  

Išsilavinimas:

 • Verslo vadyba ir administravimas, Vilniaus universitetas. 

 

Ingrida Kudabienė, teisės ir organizacijos vystymo direktorė 

Prie įmonės prisijungė 2020 m. Veiklos sritis – bendrovės personalo vadybos, teisės ir biuro administravimo paslaugų valdymas.

Profesinė patirtis:

 • Teisės skyriaus vadovė, AB LESTO.
 • Teisės skyriaus vadovė, AB „Lietuvos dujos“.
 • Teisės departamento direktorė, AB „Energijos skirstymo operatorius“.
 • Valdybos narė, „Technologijų ir inovacijų centras“.
 • Teisės paslaugų centro vadovė, „Ignitis grupės paslaugų centras“.
 • Valdybos narė, „GET Baltic“.

Išsilavinimas:

 • Teisė, Vilniaus universitetas. 

 

Tomas Urmanavičius, organizacijos pažangos direktorius 

Prie įmonės prisijungė 2020 m. Veiklos sritis – bendrovės vykdomų projektų valdymas, informacinių technologijų srities funkcijų įgyvendinimas ir strategijos formavimas, veiklos efektyvumo, inovacijų vystymo, duomenų analitikos sritys. 

Profesinė patirtis:

 • Finansų ir analizės vadovas, UAB „Energijos tiekimas“.
 • Valdybos narys, UAB „Baltpool“.
 • Finansų kontrolės vadovas, UAB „EPSO-G“
 • Valdybos pirmininkas, UAB „Tetas“.

Išsilavinimas:

 • Ekonomikos bakalauras, Vilniaus universitetas.
 • Finansų valdymo magistras, Vrije Universiteit, Nyderlandai.