En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar „Amber Grid“ prieš nustatydama apsaugos zoną / vietovės klasės teritoriją turi gauti mano sutikimą?

„Amber Grid“ privalo gauti žemės savininko ar kito asmens sutikimą, kai nustatoma nauja ar didinama esama teritorija, tik tuomet, kai nėra parengto teritorijų planavimo dokumento, nustačiusio teritorijas (apsaugos zonas / vietovės klasės teritorijas) ar plano, nustačiusio esamas šias teritorijas.

Ar galiu tikėtis kompensacijos už nustatytą apsaugos zoną?

Taip, jeigu galite pateikti patirtus (patiriamus) nuostolius įrodančius dokumentus. Plačiau pateikiama skiltyje Kompensacijos.

Kaip pateikti prašymą kompensacijai gauti?
Per kiek laiko bus apskaičiuota ir išmokėta kompensacija?

Sprendimas dėl kompensacijos bus priimtas per 20 d. d. nuo prašymo priėmimo nagrinėti dienos. Sprendime išmokėti kompensaciją bus numatyta, ar kompensacija mokama vieną kartą, ar periodiškai, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 3 metus nuo sprendimo tenkinti prašymą priėmimo dienos.

Ar galiu apsaugos zoną, jos dalį aptverti tvora?

 „Amber Grid“ gautus prašymus dėl sutikimo aptvėrimo (tvoros) įrengimo nagrinėja kiekvienu konkrečiu atveju. Sutikimai gali būti išduodami tik su tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, numatant galimybę magistralinio dujotiekio priežiūrą ar statybos darbus vykdantiems darbuotojams ne tik patekti į aptvertą teritoriją, bet ir saugiai dirbti. Taip pat, gali būti keliami reikalavimai aptvėrimo konstrukcijai.

Ar galiu apsaugos zonoje sodinti medžius, vaiskrūmius, krūmus, įveisti mišką?

Taip, su „Amber Grid“ sutikimu, jeigu medžiai (krūmai) sodinami, ne arčiau kaip 6 metrai atstumu nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

Ar galiu apsaugos zonoje arti, dirbti žemę?

Taip, jeigu žemės darbai ar požeminiai darbai vykdomi ne didesniame kaip 0,3 metro gylyje arba jeigu keičiamos žemės paviršiaus altitudės (kasamas gruntas arba užpilamas papildomas grunto sluoksnis) ne daugiau kaip 0,3 metro.

Ar galima įrengti saulės elektrinę magistralinių dujotiekių apsaugos zonoje?

Negalima. Saulės elektrinė įrengiama ne arčiau kaip 25 metrų atstumu nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ar aptvėrimo, įrengto dėl perdavimo sistemos, gavus „Amber Grid" sutikimą.

Kas turi teisę gauti kompensaciją už nustatytą apsaugos zoną, kai žemės sklypui nustatyta naudojimo tvarka?

Kai žemės sklypui nustatyta naudojimo tvarka, kuri įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kompensacija apskaičiuojama ir išmokama tiems bendraturčiams, kurių naudojama pagal naudojimo tvarką žemės sklypo dalis patenka į apsaugos zoną, įvertinus kiekvieno bendraturčio turimą dalį, patenkančią į šią teritoriją.

Greta sklypo, kuriame noriu statyti namą, nematau nei vieno pastato, tačiau sklype pastatų statyba negalima. Kodėl?

Vertinant pastatų statybos galimybes, pirmiausia nustatoma, ar sklypas patenka į magistralinio dujotiekio vietovės klasės teritoriją. Vietovės klasės vieneto, kuriame vertinamas pastatų skaičius, plotis yra 400 metrų, o ilgis – 1600 metrų, todėl skaičiuotini pastatai gali būti nutolę nuo jūsų sklypo. Svarbu tai, kad į pastatų skaičių yra įskaičiuojami ne tik jau pastatyti pastatai, bet ir teritorijų planavimo dokumentais ar statinių statybos projektais suplanuoti / suprojektuoti pastatai. Įskaičiuojamų pastatų skaičius taip pat gali priklausyti ir nuo vietovės klasės vienete esančiuose negyvenamuosiuose pastatuose (pavyzdžiui gamykloje) dirbančių darbuotojų skaičiaus. Detaliau skaitykite skiltyje Vietovės klasių teritorijos.

Kodėl kaimyniniame žemės sklype pastatų statyba yra galima, o mano sklype – ne?

Pastatų statybos galimybės greta magistralinio dujotiekio priklauso nuo daugelio faktorių – sklypo padėties vamzdyno atžvilgiu, ketinamos vykdyti veiklos (statinių rūšies), teritorijos užstatymo ir pan., todėl kiekvienas atvejis yra nagrinėjamas individualiai ir galimybė nustatoma vadovaujantis Įrengimo ir plėtros taisyklėse nurodytais reikalavimais. Vertinant pastatų statybos galimybes, yra tikrinama ar magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienete nebus viršytas užstatymo pastatais normatyvas. Atsižvelgiant į tai, kad vietovės klasės vienetas yra bet kuri vietovės klasės teritorijoje esanti apibrėžto dydžio atkarpa, greta esantys sklypai gali patekti į skirtingus vietovės klasės vienetus ir pastatų statybos galimybės gali skirtis. Taip pat, kartais pasitaiko atvejų, kai pastatų statyba yra vykdoma neteisėtai, negavus privalomų „Amber Grid" sutikimų (pritarimų).

Ketinu statyti nesudėtingąjį statinį – iki 80 kv. m ploto pastatą, ar turiu gauti „Amber Grid" sutikimą?

Magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose statant pastatus iki 80 kv. m ploto privaloma gauti „Amber Grid" pritarimą.

Kodėl pastatų statyba negalima, jeigu vietovės klasės vienete matau tik vieną pastatą – gamyklą?

Vertinant teritorijoje esantį užstatymą, į užstatymo pastatais tankį yra įskaičiuojami ne tik šioje teritorijoje jau pastatyti pastatai, bet ir tam tikrais atvejais juose nuolat būnančių ar galinčių būti žmonių skaičius. Įrengimo ir plėtros taisyklių 16.1 p. reglamentuojama, kad negyvenamosios paskirties pastatuose ar patalpose, suformuotose kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, turi būti vertinamas juose (jose) vienu metu būnančių ar galinčių būti žmonių skaičius – iki 5 žmonių, yra laikoma vienu pastatu, skirtu žmonėms būti; nuo 6 iki 10 žmonių – laikomas (laikomos) dviem pastatais, skirtais žmonėms būti, ir taip toliau. Taip pat į užstatymo pastatais tankį yra įskaičiuojama ir teritorijų planavimo, statybos projektų ir kt. dokumentacija, nors pagal jos sprendinius suplanuoti (suprojektuoti) pastatai dar nėra pastatyti ir vietovėje nėra matomi.