En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Ką svarbu žinoti apie dujų perdavimo sistemą?

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ valdo šalyje įrengtą dujų perdavimo sistemą. Ją sudaro magistralinio dujotiekio vamzdynai, kuriais aukštu slėgiu transportuojamos dujos, dujų skirstymo, dujų kompresorių, dujų apskaitos stotys, kiti statiniai bei susijusi infrastruktūra. Mūsų sistema dažniausiai įrengta po žeme, todėl paprastai yra nematoma. Magistralinių dujotiekių trasas žymi ant žemės įrengti ryškiai geltonos spalvos stulpeliai. 

Mūsų pareiga – užtikrinti saugų, veiksmingą ir efektyvų dujų perdavimo sistemos eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Magistraliniai dujotiekiai yra priskiriami potencialiai pavojingiems įrenginiams, todėl dujų perdavimo sistemos bei gretimos aplinkos ir arti būnančių žmonių saugumo užtikrinimo tikslais teisės aktai nustato specifinį teritorijų, esančių greta magistralinių dujotiekių, režimą.

Atsižvelgiant į tai, šalia dujų perdavimo sistemos teisės aktais yra nustatyti tam tikri veiklos ribojimai (specialiosios žemės naudojimo sąlygos), kurie skirstomi į:
Norint vykdyti veiklą šiose teritorijose, reikia gauti:
  • „Amber Grid“ rašytinį pritarimą. Dėl pritarimo prašom rašyti adresu info@ambergrid.lt
  • „Amber Grid“ sutikimą dirbti dujotiekio apsaugos zonoje 
Mums rūpi, kad arti magistralinių dujotiekių įsikūrę gyventojai, verslai ir žmonių turtas išliktų saugūs avarijų atveju. Todėl, priimdami sprendimą dėl planuojamos statybos galimybių greta mūsų valdomų vamzdynų ar kitų dujų perdavimo sistemos elementų, visada vadovaujamės įstatymais ir tvarkomis. 

Kviečiame papildomai susipažinti su Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėmis bei Magistralinio dujotiekio apsaugos taisyklėmis.  

Didžioji dalis magistralinių dujotiekių nutiesti per privačius žemės sklypus. Žemės savininkų teisės, pareigos ir kompensacijos už magistralinių dujotiekių statybą ar rekonstravimą jų žemėje yra reglamentuota LR teisės aktais.

SVARBU! Jei ketinate įsigyti ar nuomotis žemės sklypą, ar planuojate kitas investicijas arba jei planuojate kitą veiklą,  būtinai pasitikrinkite, ar dominančioje vietovėje nėra taikomų ribojimų, susijusių su dujų perdavimo sistema!
  • Pamatyti, kur yra nutiesti magistralinio dujotiekio vamzdynai bei įregistruotas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, galite geoinformacinės aplinkos žemėlapyje REGIA. Jame nuolat pildomi atnaujinti duomenys, todėl prašom sekti aktualią informaciją.
  • Pamatyti, kur yra įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, galite Nekilnojamojo turto registro elektroninėje priemonėje SŽNS priemonė. Joje nuolat pildomi atnaujinti duomenys, todėl prašom sekti aktualią informaciją. 

Kilus klausimams dėl planuojamos ūkinės veiklos greta magistralinio dujotiekio ar susijusios infrastruktūros, prašome kreiptis el. paštu info@ambergrid.lt