En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Reguliuojamos veiklos rodikliai

Faktinės reguliuojamos veiklos sąnaudos

 • „Amber Grid" metinė reguliuojamos veiklos atskaitomybė už 2023 m.
 • „Amber Grid" metinė reguliuojamos veiklos atskaitomybė už 2022 m.
 • „Amber Grid" metinė reguliuojamos veiklos atskaitomybė už 2021 m.
 • „Amber Grid" metinė reguliuojamos veiklos atskaitomybė už 2020 m.
 • „Amber Grid" metinė reguliuojamos veiklos atskaitomybė už 2019 m.
 • „Amber Grid" metinė reguliuojamos veiklos atskaitomybė už 2018 m.
 • „Amber Grid“ metinė reguliuojamos veiklos atskaitomybė už 2017 m.
 • „Amber Grid“ metinė reguliuojamos veiklos atskaitomybė už 2016 m.
 • „Amber Grid“ metinė reguliuojamos veiklos atskaitomybė už 2015 m.
 • „Amber Grid“ reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir sąnaudų ataskaita už 2014 m.
 • „Amber Grid“ reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir sąnaudų ataskaita už 2013 m.

Su „Amber Grid“ gamtinių dujų reguliavimo apskaitos sistemos aprašu galite susipažinti čia.

Planuojamos reguliuojamos veiklos sąnaudos

„Amber Grid“ reguliuojamos veiklos sąnaudos ir transportuotini gamtinių dujų kiekiai, nustatyti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, skaičiuojant reguliuojamos veiklos kainos viršutines ribas / pajamų viršutines ribas 2019-2023 metų reguliavimo periodui:

Išmokos valdymo organų nariams

„Amber Grid“ valdymo organų nariai veiklą pradėjo  2013 m. birželio 25 d., nuo „Amber Grid“  įregistravimo juridinių asmenų registre.

„Amber Grid“ valdymo organų nariams buvo priskaičiuotos šios nustatyto darbo užmokesčio ir kitų su valdymo organų narių funkcijomis susijusių išmokų sumos*:

 • Už veiklos laikotarpį nuo „Amber Grid“ įregistravimo juridinių asmenų registre iki 2013 m. gruodžio 31 d. – 173,2 tūkst. litų
 • už veiklos laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 396,8 tūkst. litų;
 • už veiklos laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. – 121,8 tūkst. eurų;
 • už veiklos laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 130,7 tūkst. eurų;
 • už veiklos laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 149,1 tūkst. eurų;
 • už veiklos laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. – 138,5 tūkst. eurų;
 • už veiklos laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. – 242,2 tūkst. eurų;
 • už veiklos laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. – 155,0 tūkst. eurų;
 • už veiklos laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. – 195,9 tūkst. eurų.
 • už veiklos laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. – 207,2 tūkst. eurų.

 • už veiklos laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. – 280,3 tūkst. eurų

Informaciją apie darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas „Amber Grid“ atnaujina kiekvienais metais, pasibaigus „Amber Grid“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

*Duomenys apima priskaičiuotas pinigų sumas bendrovės generaliniam direktoriui ir atlygį valdybos nariams už valdybos nario funkcijų vykdymą.

Investicijos

„Amber Grid“ planuojamos investicijos į tinklų ir sistemų plėtrą numatytos ilgalaikėje reguliuojamos veiklos programoje  („Amber Grid“ ilgalaikė reguliuojamos veiklos programa 2019-2023 m.)

Daugiau informacijos apie planuojamas investicijas pateikta Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2022-2031 m.) tinklo plėtros plane. Jį atsisiųsti galite iš čia.