Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Dividendai

Vertybinių popierių apskaita ir dividendų mokėjimo tvarka

„Amber Grid“ yra sudariusi sutartį su SEB banku dėl bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo, dividendų smulkiesiems akcininkams mokėjimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo.

„Amber Grid“ akcininkai, turintys teisę gauti patvirtintus dividendus, turėtų kreiptis į SEB banką ir, kartu su asmens tapatybės dokumentu, pateikti banko sąskaitos, į kurią jie turėtų būti pervesti, duomenis. SEB banko skyrių sąrašą galima rasti čia.
 
Daugiau informacijos galite gauti paskambinę SEB banko telefono numeriu +370 5 268 2822.

Dividendų politika

2017 m. rugpjūčio 22 d. AB „Amber Grid“  valdyba priėmė sprendimą prisijungti prie UAB EPSO-G įmonių grupės dividendų politikos ir ją AB „Amber Grid“ tiesiogiai taikyti pilna apimtimi. 

AB „Amber Grid“ dividendų politika

  2023 m. 2022 m. 2021 m. 2020 m. 2019 m.  2018 m.  2017 m.  2016 m.
Dividendai už ataskaitinius metus, tenkantys vienai akcijai, EUR 0,1131 0,0676 0,0555 0 0 0,029 0,1138 0,1173
Išmokėtų dividendų suma, tūkst. EUR   12.059 9.900 0 0 5.226 20.300 20.928
Savitarna