En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Veiklos tikslai

2021 m. „Amber Grid“ valdyba patvirtino ilgalaikę bendrovės strategiją iki 2030 m.  Joje numatytas svarbiausias punktas – sukurti vertę suinteresuotoms šalims.

Dėmesio centre – penkios suinteresuotos šalys:

  • vartotojai,
  • gamintojai ir tiekėjai,
  • steigėjas,
  • visuomenė,
  • darbuotojai. 

Strategijoje apibrėžėme pamatinį tikslą bei įsipareigojimus, išskirdami pagrindinę paskirtį konkrečiai suinteresuotai grupei.

Išskyrėme prioritetus ir juos vienijančią viziją 10 metų laikotarpiui bei nustatėme siektinus rezultatus ir strateginius rodiklius. Parengėme pagrindines strategijos įgyvendinimo gaires sudarydami konkrečių veiksmų sąrašą kiekvieniems metams bei numatėme priemones ir strateginius veiklos rodiklius, kuriais remdamiesi to pasieksime.  

Tikslus generaliniam direktoriui kelia bendrovės valdyba. Jie siejami su pagrindiniais įmonės veiklos ir finansiniais tikslais. 

 „Amber Grid" veiklos tikslai išsamiau: 

2024

2023

2022
2021
2020
2019
2018