En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Finansiniai rodikliai

AB ,,Amber Grid" grupės konsoliduoti finansiniai rodikliai 2021 - 2023 m.  1-9 mėn.

 
             

Nr.

Finansinis rodiklis

2023 m.          1-9 mėn.

2022 m.          1-9 mėn.

2021 m.          1-9 mėn.

 

2023 1-9 mėn..VS 2022 1-9 mėn.

1.

Pajamos (tūkst. Eur)

61.635

66.365

44 490

 

-7,1%

2.

Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur)

52.479

53.725

30 877

 

-2,3%

3.

EBITDA (tūkst. Eur)

18.610

22 428

22 663

 

-17,0%

4.

Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur)

16.727

12 143

13 343

 

37,8%

5.

Grynasis pelnas (tūkst. Eur)

15.416

10 599

14 950

 

45,4%

6.

Visas turtas (tūkst. Eur)

314.599

330 795

307 110

 

-4,9%

7.

Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur)

187.162

178 739

169 779

 

4,7%

8.

Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur)

-16.740

3 555

37 385

 

-571%

9.

Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur)

33.375

17 448

22 056

 

91,3%

10.

Investicijos (tūkst. Eur)

27.805

37.327

37 348

 

-25,5%

11.

Finansinė skola (tūkst. Eur)

91.264

105 915

126 813

 

-13,8%

12.

EBITDA marža

30,2%

33,8%

50,9%

 

-3.6 p.p.

13.

Pelno prieš apmokestinimą marža

27,1%

18,3%

30,0%

 

8,8 p.p.

14.

Grynojo pelno marža

25,0%

16,0%

33,6%

 

9.0 p.p.

15.

Bendrojo likvidumo koef. kartais

0,34

0,62

1,16

 

-

16.

Nuosavo kapitalo lygis

57,6%

51,4%

52,1%

 

6.2 p.p.

17.

Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur

0,09

0,06

0,08

 

45.4%

Pateikiami neaudituoti konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų ir prekybos dujomis biržoje sukuriamą turtą ir susijusius įsipareigojimus.