En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Finansiniai rodikliai

AB ,,Amber Grid" grupės konsoliduoti finansiniai rodikliai 2021 - 2023 m.

Nr.

Finansinis rodiklis

2023 m.         

2022 m.         

2021 m.         

 

2023 m. VS 2022 m.

1.

Pajamos tūkst. Eur

82.229

98.206

68.595

 

-16,3%

2.

EBITDA tūkst. Eur

26.307

31.894

35.372

 

-17,5%

3.

Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. Eur

13.720

18.130

22.777

 

-24,3%

4.

Grynasis pelnas, tūkst. Eur

13.013

15.665

23.211

 

-16,9%

5.

Visas turtas, tūkst. Eur

324.012

540.553

365.524

 

-40,1%

6.

Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur

187.526

183.804

178.040

 

2,0%

7.

Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos, tūkst. Eur

40.434

19.768

29.068

 

104,5%

8.

Investicijos, tūkst. Eur

35.703

42.852

45.774

 

-16,7%

9.

Finansinė skola (paskolos), tūkst. Eur

92.046

100.962

104.849

 

-8,8%

10.

EBITDA marža

32,0%

32,6%

51,6%

 

-0,6 p.p.

11.

Pelno prieš apmokestinimą marža

16,7%

18,5%

33,2%

 

-1,8 p.p.

12.

Grynojo pelno marža

15,8%

16,0%

33,8%

 

-0,2 p.p.

13.

Bendrojo likvidumo koef. kartais

0,36

0,89

1,04

 

-

14.

Nuosavo kapitalo lygis

57,9%

34,0%

48,7%

 

23,9 p.p.

15.

Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur

0,07

0,09

0,13

 

-16,9%

Pateikiami audituoti konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų ir prekybos dujomis biržoje sukuriamą turtą ir susijusius įsipareigojimus.