En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Sutikimo dirbti suteikimo tvarka

Atliekant darbus dujų perdavimo sistemos objekte ar jo apsaugos zonoje privalomas „Amber Grid“ sutikimas tokiems darbams.

Sutikimas dirbti suteikiamas remiantis užpildytu prašymu. Užsienio valstybių asmenys prašymą gali pateikti lietuvių ar anglų kalba. Sutikimas suteikiamas lietuvių kalba.

Sutikimas nesuteikiamas:

  • perdavimo sistemos objektus (įrenginius) projektuojančioms įmonėms
  • perdavimo sistemos objektų periodinius potencialiai pavojingų įrenginių techninius tikrinimus atliekančioms įmonėms
  • su perdavimo sistemos objekto tiesioginiu funkcionalumu nesusijusias paslaugas teikiančioms įmonėms (teritorijos ir patalpų (išskyrus potencialiai sprogias aplinkas, pažymėtas „Ex“ ženklu) valymas ir priežiūra, nuotekų valymo, oro kondicionierių priežiūra, metrologinė patikra, ir kt.)

Šių įmonių atstovai į veikiančius dujų perdavimo sistemos objektus gali patekti tik lydint „Amber Grid“ darbuotojams arba įleidžiant apsaugos darbuotojams.

 

Kategorija

Darbai atliekami Bendrovės objektuose, jų apsaugos zonoje

Darbai atliekamų objektų apsaugos zonoje

„Amber Grid" rangovai

Subrangovai

Paslaugų tiekėjai

Kitų įmonių rangovai, subrangovai, paslaugų tiekėjai

Kiti asmenys (kitų įmonių rangovai, žemė ar miško savininkai, kt.)

Sutikimo suteikimas

Privalomas

Privalomas

Tais atvejais, jei sutartyje ar jos prieduose numatyta, kad paslaugos turi būti teikiamos su AG darbuotojo palyda ir priežiūra, raštišku sutikimu darbams bus laikoma sutartis. Kitais atvejais sutikimas privalomas

Privalomas

Privalomas

Kada suteikiamas sutikimas

Prieš darbų pradžią

Pasirašius sutartį su genrangovu, bet ne vėliau kaip prieš darbų pradžią

Prieš darbų pradžią, jei sutikimas yra privalomas

Prieš darbų pradžią

Prieš darbų pradžią

Kada pateikiamas prašymas

Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios

Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų pradžios

Kartu su prašymu teikiami dokumentai*

- Įmonės veiklos atestatas (kai veiklai reikalaujamas atestatas)*;

- darbuotojų kvalifikaciją patvirtinantys galiojantys dokumentai**;

- į objektą įvažiuojančių transporto priemonių sąrašas.

- Įmonės veiklos atestatas (kai veiklai reikalaujamas atestatas)*;

- darbuotojų kvalifikaciją patvirtinantys galiojantys dokumentai**;

- į objektą įvažiuojančių transporto priemonių sąrašas.

Kai Sutikimas privalomas:

- Įmonės veiklos atestatas (kai veiklai reikalaujamas atestatas)*;

- darbuotojų kvalifikaciją patvirtinantys galiojantys dokumentai**;

- į objektą įvažiuojančių transporto priemonių sąrašas.

Įmonės veiklos atestatas (kai veiklai reikalaujamas atestatas)*;

Pateikiamas tik Prašymas

Sutikimo išdavimo terminas

Nė vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų tinkamai pateiktų dokumentų

* Daugiau informacijos pateikiama Kvalifikacinių reikalavimų skiltyje.