En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Infrastruktūros plėtra

„Amber Grid“ kas dvejus metus rengia Lietuvos dujų perdavimo tinklo plėtros planą artimiausiam dešimtmečiui. 2022-aisiais mūsų parengtą dešimties metų (2022–2031 m.) tinklo plėtros planą patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). 

Plane numatytos dujų perdavimo sistemos plėtros investicijos, kuriomis siekiama Europos Sąjungos ir Lietuvos strateginių dujų sektoriaus tikslų: užtikrinti dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, skatinti konkurencingumą, plėtoti bendrą Baltijos šalių regioninę dujų rinką. 

Taip pat tinklo plėtros plane numatytos pagrindinės perdavimo sistemos vystymo kryptys. Ypatingas dėmesys skiriamas inovacijoms, žaliosios energetikos plėtrai – biodujų gamintojų prijungimui, esamos sistemos pritaikymui žaliojo vandenilio tiekimui. 

2022–2031 m. tinklo plėtros plane numatyta įgyvendinti šiuos infrastruktūros projektus: 
  • Kartu su Latvijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi įgyvendinti dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimą. Projekto tikslas – užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, efektyvesnį infrastruktūros panaudojimą bei geresnę Baltijos šalių dujų rinkų integraciją ir bendros rinkos funkcionavimą. Projektą baigti planuojama 2023 m. 
  • 2023–2025 m. – įgyvendinti bandomąjį projektą ir nustatyti, kaip esamą dujų sistemą pritaikyti žaliojo vandenilio transportavimui. Nuo 2026 m. – palaipsniui pritaikyti dujų perdavimo sistemos infrastruktūrą vandenilio ir metano mišinio transportavimui. Sėkmingai įgyvendinus šiuos projektus, 2030 m. bus sudarytos galimybės iki 10 proc. gamtinių dujų sistemoje pakeisti žaliojo vandenilio dujomis.

Plane numatytos ir perdavimo sistemos plėtros, atstatymo bei modernizavimo investicijos. Dalis jų finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 

Kviečiame peržiūrėti „Amber Grid" 10 metų dujų perdavimo tinklo plėtros planą.