En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Kvalifikaciniai reikalavimai

Kvalifikaciniai reikalavimai sutikimo suteikimui, atliekant darbus pagal rangos sutartį:
  • Perdavimo sistemos objektų (įrenginių) rekonstravimo, remonto ir atitinkamų bandymų darbus gali atlikti įmonės, turinčios Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotus atestatus eksploatuoti atitinkamus įrenginius (ar lygiaverčius dokumentus, jei taikoma).
  • Perdavimo sistemos objektų statybos darbus gali atlikti įmonės, turinčios VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotus atestatus atitinkamai statybos veiklai.
  • Darbuotojai, atliekantys darbus perdavimo sistemos objektuose ir įrenginiuose (išskyrus bendrastatybinius darbus), turi būti atestuoti vadovaujantis „Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo“ reikalavimais.
  • Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai (ypatingo statinio projekto vadovas, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, ypatingo statinio projekto dalies vadovas, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas) turi turėti VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras išduotą atestatą atitinkamai darbų sričiai.
  • Darbuotojai, atliekantys suvirinimo darbus perdavimo sistemos objekte, privalo turėti kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą. Vykdant suvirinimo darbus perdavimo sistemos objekte, suvirintojas privalo turėti dokumentą, leidžiantį atlikti darbus gamtinių dujų aplinkoje.
  • Valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų ar jų padalinių energetikos darbuotojai, atliekantys veikiančių perdavimo sistemos objektų (įrenginių) rekonstravimo, remonto ir bandymų darbus, reikiamas žinias ir įgūdžius įgiję kitoje valstybėje narėje, pateikia įstaigos, akredituotos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji reikalavimai, keliami asmenų sertifikavimo įstaigoms“, išduotus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
Kvalifikaciniai reikalavimai sutikimo suteikimui, kai teikiamos paslaugos
  • Perdavimo sistemos objektų (įrenginių) techninės priežiūros paslaugas gali teikti įmonės, turinčios Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotus atestatus eksploatuoti atitinkamus įrenginius.
  • Visi darbuotojai atliekantys techninės priežiūros ir bandymų darbus veikiančiuose perdavimo sistemos objektuose ir įrenginiuose turi būti atestuoti vadovaujantis „Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo“ reikalavimais.
  • Valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų ar jų padalinių energetikos darbuotojai, atliekantys veikiančių perdavimo sistemos objektų (įrenginių) techninės priežiūros ir bandymų darbus reikiamas žinias ir įgūdžius įgiję kitoje valstybėje narėje, pateikia įstaigos, akredituotos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji reikalavimai, keliami asmenų sertifikavimo įstaigoms“ išduotus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
Kvalifikaciniai reikalavimai sutikimo suteikimui, kai perdavimo sistemos objektų (įrenginių) apsaugos zonoje vykdoma veikla nesusijusi su gamtinių dujų perdavimo sistema
  • Atliekant inžinerinių tinklų prasilenkimo po dujotiekiu uždaruoju būdu (taikant betranšėjas technologijas) darbus, juos atliekančios įmonės darbuotojai turi turėti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus suteikiančius teisę vykdyti betranšėjų technologijų darbus. Inžinerinių tinklų prasilenkimo su dujotiekiu darbus privalo prižiūrėti „Amber Grid“ atstovas.
Prašymas dėl sutikimo darbui išdavimo

Sutikimui atlikti darbus veikiančiuose perdavimo sistemos objektuose ar jų apsaugos zonoje gauti turite užpildyti prašymą bei pridėti būtinus dokumentus.