Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Dujų kokybė

Sąvokos
  • Šilumingumas – šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis – Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
  • Žemutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos (šaltinis – standartas LST EN ISO 6976:2004).
  • Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis – standartas LST EN ISO 6976:2004).
  • Viršutinis Wobbe indeksas – dujiniam įrenginiui paduodama šiluminė energija, nustatoma naudojant srauto, einančio per siaurinamąjį įtaisą, skaičiavimo lygtį. Apskaičiuojamas viršutinę dujų šilumingumo vertę, padalijant iš santykinio tankio kvadratinės šaknies. Šilumos išeiga sudegus skirtingos sudėties gamtinėms dujoms, esant vienodam jų slėgiui, bus vienoda, jei vienodas jų Wobbe indeksas (šaltinis – LST EN ISO 13686:2005).
Pastabos
  • Dujų viršutinio ir žemutinio šilumingumo bei Wobbe indekso perskaičiavimui iš norminių sąlygų, kai dujų matavimo temperatūra +20 °C, degimo temperatūra +25 °C ir slėgis 101,325 kPa į normines sąlygas kai matavimo temperatūra 0 °C, degimo temperatūra +25 °C ir slėgis 101,325 kPa taikomi pastovūs perskaičiavimo koeficientai (daugikliai), atitinkamai šilumingumui 1,0738, Wobbe indeksui 1,0736, o perskaičiuojant atvirkščiai šie koeficientai yra dalikliai (LST EN ISO 13443).
  • Dujų tūrio perskaičiavimui iš norminių sąlygų kai dujų temperatūra 20 °C ir slėgis 101,325 kPa į normines sąlygas kai dujų temperatūra 0 °C ir slėgis 101,325 kPa taikomas pastovus perskaičiavimo koeficientas (daugiklis) 0,9313, o perskaičiuojant atvirkščiai šis koeficientas yra daliklis (LST EN ISO 13443).
Baziniai šilumingumo taškai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. patvirtintu įsakymu Nr. 1-245 „Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo“ 48 punktu, skelbiame „Bazinių dujų šilumingumo nustatymo taškų“ ir  „Perdavimo sistemos išleidimo taškų, kuriuose dujų šilumingumas nustatomas pagal baziniuose taškuose įrengtų dujų analizatorių duomenis“ sąrašus: Bazinių dujų šilumingumo nustatymo taškų sąrašai

Dujų kokybės parametrai
Savitarna