Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Stipendijos

Glaudžiai bendradarbiaujame su Lietuvos mokslo įstaigomis ir universitetais, siekdami skleisti žinią apie energetikos perspektyvas ir potencialą. Periodiškai kolegos veda pamokas mažiesiems, skaito paskaitas kolegijose ir universitetuose, siūlo baigiamųjų darbų temas bei veda ekskursijas mūsų objektuose. 

Bendradarbiaujame su šiomis mokslo įstaigomis:

Rinkis inžinerijos studijas ir prisijunk prie Lietuvos energetikos transformacijos!

Investuodamos į paklausiausias ateities specialybes, energetikos įmonių grupei „EPSO-G“ priklausančios bendrovės „Amber Grid“, „Litgrid“ ir „Tetas“ 2022 metais pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Lietuvos universitetais ir kolegijomis bei skyrė daugiau kaip 100 tūkst. eurų inžinerinės pakraipos studentų stipendijoms. Šiuo žingsniu siekiama spręsti Lietuvos energetikos sektoriaus transformacijai reikalingų specialistų pritraukimo klausimą. Įmonės skaičiuoja, kad iki 2030 metų energetikos inžinerijos specialistų poreikis išaugs daugiau nei tris kartus. 

Nuo šios iniciatyvos pradžios „Amber Grid“ jau įsteigė 31 stipendiją Vilnius Tech universiteto bei 14 stipendijų Panevėžio kolegijos studentams. 

Tad svarstai, kokią studijų kryptį rinktis? O gal jau esi pasirinkęs ar pasirinkusi inžinerijos studijas ir suki galvą, kuri kryptis būtų perspektyviausia ir užtikrintų ne tik karjeros galimybes, bet prasmingą darbą, kurio rezultatai prisidėtų prie visos Lietuvos energetinės nepriklausomybės/augimo?

 

Mes galime ir norime tau padėti!

„Amber Grid“ kiekvieną semestrą suteikia stipendijas Vilnius Tech universiteto bei  Panevėžio kolegijos pirmo ir antro kurso studentams, kurie pasirinks inžinerijos pakraipos studijas.

VGTU:

 • Automatikos inžinerija
 • Mechanikos inžinerija
 • Pastatų energetika

PANEVĖŽIO KOLEGIJA:

 • Elektros ir automatikos įrenginiai
 • Elektromechanika

Kas gali pretenduoti į „Amber Grid“ stipendiją?

 1. Stipendijos gali būti skiriamos tik pirmosios pakopos studijųstudentams
 2. Stipendijų konkurse gali dalyvauti kandidatai, atitinkantys šias sąlygas:
 • einamaisiais metais (stipendijų paraiškos pildymo metais) gavo brandos atestatą pagal Lietuvos vidurinio ugdymo programą
 • einamaisiais metais dalyvauja bendrajame arba tiesioginiame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir įstoja į vieną iš remiamų programų(sąrašas aukščiau)

Stipendijų atrankos kriterijai

Kandidatai stipendijai gauti yra atrenkami pagal:

 • stojamąjį balą (esant pirmo kurso pirmo pusmečiui) arba studento semestro balo vidurkį
 • motyvaciją pagrindžiančios užduoties įvertinimą (motyvacinis laiškas ar kt. forma (video ir pan.) pateiktas studento pristatymas apie save)

Rekomendacijos atskleidžiant savo motyvaciją

Savo laiške ar kitame formate, paminėk:

 • Studijų programos pasirinkimo priežastis
 • Kokie TAVO lūkesčiai pasirinktai studijų programai
 • Kokie TAVO lūkesčiai karjeros galimybėms pabaigus studijuojamą studijų programą
 • Paminėk apie savo aktyvų dalyvavimą papildomose veiklose susijusiose su studijuojama studijų programa (olimpiados, būreliai, narystės, asmeninės publikacijos, domėjimasis profesiniais moksliniais šaltiniais ar pan.)
 • Paminėk apie savo aktyvų dalyvavimą papildomose veiklose, kurios ugdo TAVO asmenines savybes (PVZ., savanorystė, pilietinės iniciatyvos ir pan.)
 • Kokios TAVO asmeninės savybės ir/ar įgūdžiai gali būti naudingi studijuojant šią studijų programą ir/ar ateities karjeros kelyje
 • Kokios asmeninės savybės ir/ar įgūdžiai, TAVO manymu, turi būti tobulinami/stiprinami studijuojant šią studijų programą ir/ar ateities karjeros kelyje

#KARTU kurkime energiją švariai ateičiai!

 
Savitarna