En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Atviri duomenys

  • Šiame žemėlapyje pateikiami faktiniai valandiniai dujų srautai įėjimo į perdavimo sistemą ir išėjimo iš perdavimo sistemos taškuose - dujų apskaitos stotyse (DAS).
  • Dujų perdavimo paslauga teikiama operatoriui gavus dujų transportavimo užsakymą – kiekio paraišką. Tokius užsakymus kiekvieną parą turi pateikti sistemos naudotojai, kurie yra įsigiję perdavimo sistemos pajėgumus ir ketina jais pasinaudoti – transportuoti dujas per Lietuvos perdavimo sistemą, įskaitant ir dujų tranzitą į Karaliaučių. Pateikus užsakymą mažesniam nei įprasta dujų kiekio transportavimui, perdavimo paslauga teikiama pagal užsakyme nurodytus kiekius.
  • Dujų, skirtų tranzitui į Karaliaučių įleidimo kiekis Kotlovkos DAS taške neretai skiriasi nuo išleidimo kiekio Šakių DAS taške todėl, kad dujų transportavimas vyksta pulsuojančiu režimu. Nors valandiniai dujų kiekiai gali svyruoti, paros ir ilgesnio laikotarpio dujų kiekiai patiekiami į Karaliaučių tokie, kokie atkeliauja į Kotlovkos DAS tolesniam transportavimui tranzitu.
  • Naudojami matavimo vienetai: 1 000 000 000 kWh = 1 000 000 MWh = 1 000 GWh = 1 TWh

  • Pajėgumų ir dujų srautų istoriniai duomenys pagal iki 2014 m. gruodžio 31 d. galiojusius teisės aktų reikalavimus, skelbiami tūrio vienetais, esant norminėms sąlygoms: 20 °C dujų matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa slėgiui.
  • Informacija apie sistemos naudotojų pateiktas kiekio paraiškas ir patikslintas kiekio paraiškas yra pateikiama ENTSOG skaidrumo platformoje.  
  • Kviečiame susipažinti su aktualiu remonto darbų grafiku. 

Dujų srautų ir pajėgumų skaičiuoklė

Pasirinkite Jus dominančius parametrus:

Aktuali informacija

FormatasIšvalyti

Duomenys reikšminguose perdavimo sistemos taškuose

Data

(kWh/parą)

(kWh/parą)

(kWh/parą)

Pajėgumai rezervuoti susietajam pajėgumų paskirstymui kWh/parą

(kWh/parą)
Pastabos

Paaiškinimas

Kita informacija

PATVIRTINTI PRELIMINARŪS Dalis laisvųjų pajėgumų rezervuoti susietajam pajėgumų paskirstymui (angl. Implicit Capacity Allocation) gamtinių dujų biržoje GET Baltic. Biržoje nepaskirstyti pajėgumai bus siūlomi kaip laisvieji pajėgumai.

Duomenys reikšminguose perdavimo sistemos taškuose

Data

(kWh/parą)

(kWh/parą)

(kWh/parą)

Pajėgumai rezervuoti susietajam pajėgumų paskirstymui kWh/parą

(kWh/parą)
Pastabos

Paaiškinimas

Kita informacija

PATVIRTINTI PRELIMINARŪS Dalis laisvųjų pajėgumų rezervuoti susietajam pajėgumų paskirstymui (angl. Implicit Capacity Allocation) gamtinių dujų biržoje GET Baltic. Biržoje nepaskirstyti pajėgumai bus siūlomi kaip laisvieji pajėgumai.

Lietuvos suvartojimo duomenų skaičiuoklė

Pasirinkite Jus dominančius parametrus:

Išvalyti
Aktuali informacija
Formatas

Išvalyti


Data Tiesiogiai prijungtiems vartotojams perduotas kiekis, kWh Į skirstymo sistemas perduotas kiekis, kWh Lietuvos dujų suvartojimas, kWh
Viso
Nėra duomenų

Lietuvos biodujų gamyba

Išvalyti
Išvalyti


Data Lietuvos biodujų gamyba, kWh
Viso
Nėra duomenų