En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Kas mes?

Esame Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą vartotojams, infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą.

„Amber Grid“ tikslas – iki 2030-ųjų transformuoti gamtinių dujų sistemą, pritaikant ją saugiam atsinaujinančių energijos išteklių transportavimui bei kuriant švaresnę ateitį visiems. Planuojame pritaikyti dujų perdavimo sistemą naujai energijai, kad Lietuvos dujotiekiais tekėtų ne tik gamtinės dujos, bet ir vandenilis. 

Siekiame prisidėti prie klimatui naudingos ekonomikos kūrimo. Perduodami žaliąją energiją Lietuvoje ir į užsienį mažiname poveikį klimato kaitai koncentruodamiesi į energiją, gaunamą iš atsinaujinančių šaltinių.

 

Mūsų klientai – stambios ir vidutinės Lietuvos verslo įmonės bei gamtinių dujų tiekimo bendrovės. „Amber Grid“ įmonėje dirba daugybės metų dujų sistemos priežiūros patirtį, vadybos žinias ir kvalifikaciją turintys specialistai.

„Amber Grid“ sudėtis

Veiklą vykdome nuo 2013 m., o 2015-aisiais tapome gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriumi.

Priklausome valstybės valdomai energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei EPSO-G.

Esame Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo – ENTSOG nariai.

„Amber Grid“ valdo 34 proc. „GET Baltic“ akcijų. Pastaroji bendrovė organizuoja ir vysto prekybą gamtinių dujų biržoje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Kontrolis „GET Baltic" akcijų paketas priklauso European Energy Exchange AG (EEX).

 

Mūsų vizija - aplinkai draugiška, inovatyvi žaliosios energetikos bendrovė integruotame Europos dujų tinkle.
Mūsų misija - vystyti sistemą, įgalinančią konkurenciją ir klimatui draugiškos energijos naudojimą.
Mūsų vertybės - profesionalumas, bendradarbiavimas, pažanga.