Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Naujienos

Paskelbtas kvietimas išankstinei konsultacijai dėl ketinamo vykdyti dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) statybos darbų pirkimo

AB „Amber Grid“ paskelbė kvietimą išankstinei konsultacijai dėl ketinamo vykdyti dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbų pirkimo.

„Amber Grid“ kartu su Lenkijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM S.A. įgyvendina ES bendrojo intereso projektą „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ (GIPL). Šiuo projektu siekiama nutiesti dujotiekio jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos gamtinių dujų perdavimo sistemų ir integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą.

Šiuo metu bendrovė atlieka veiksmus, reikalingus 2018 m. II ketv. pradėti dujotiekio ruožo Lietuvos Respublikos teritorijoje rangos darbų pirkimą pagal parengtą techninį projektą. Jo pagrindu 2016 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. buvo gauti visi statybą leidžiantys dokumentai. GIPL projektas numatomas įgyvendinti nuo 2019 m. iki 2021 m. pabaigos. Detalesnė informacija apie projektą skelbiama Bendrovės tinklalapyje adresu: https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/perdavimo-sistemos-pletra/dujotiekiu-jungtis-tarp-lenkijos-ir-lietuvos

Norėdama pasirengti pirkimui, „Amber Grid“ ketina konsultuotis su rinkos dalyviais dėl pirkimo vykdymo ir paskelbė kvietimą rinkos dalyviams suteikti išankstines konsultacijas dėl šių bendrovės parengtų pPirkimo dokumentų projektų: techninės specifikacijos, minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir pirkimo sutarties, paskelbtų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVPIS) adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=372819 bei Bendrovės interneto puslapyje adresu: https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai.

Bendrovė tikisi sulaukti rinkos dalyvių pasiūlymų ir pastabų dėl minėtų Pirkimo dokumentų projektų. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti CVPIS priemonėmis.

Taip pat bendrovė siekdama supažindinti potencialius rinkos dalyvius su perkamų GIPL darbų apimtimis ir kitomis sąlygomis, ketina organizuoti susitikimus su visais potencialiais rangovais, išreiškusiais susidomėjimą. Susitikimai vyks 2018 m. balandžio 10-20 d. bendrovės būstinėje gyvai ar telekonferencijos būdu. Kviečiame susipažinti su paskelbtais pirkimo dokumentų projektais, pagal galimybes atvykti arba dalyvauti telekonferencijose.

Dėl Jums tinkamo susitikimo laiko prašome informuoti el. pašto adresais: v.dzikaras@ambergrid.lt ir j.kajutis@ambergrid.lt.

Savitarna