Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Naujienos

„Amber Grid“ 2018 m. I ketvirtį uždirbo 5,2 mln. Eur grynojo pelno

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorės AB „Amber Grid“ pajamos šių metų pirmąjį ketvirtį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ketvirčiu, sumažėjo 19 proc., nors dujų buvo transportuota daugiau. Mažesnes pajamas lėmė nuo šių metų pradžios vidutiniškai 36,5 proc. sumažėjusios reguliuojamos perdavimo paslaugų kainos Lietuvos sistemos naudotojams. Grynasis pelnas minėtąjį ketvirtį sumažėjo 36 proc.

„Nuolatinis veiklos tobulinimas, efektyvumas, rinkos dalyviams siūlomi nauji inovatyvūs sprendimai sudaro sąlygas mums pasiekti užsibrėžtų finansinių tikslų tuo pačiu mažinant teikiamų paslaugų kainas sistemos naudotojams“, – sakė AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Pajamos, pelnas

„Amber Grid“ 2018 m. I ketvirtį gavo 15,6 mln. Eur pajamų (kai 2017 m. I ketvirtį – 19,3 mln. Eur). Minėto ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 6,1 mln. Eur (2017 m. I ketvirtį – 9,5 mln. Eur). Bendrovė pirmąjį ketvirtį uždirbo 5,2 mln. Eur grynojo pelno (2017 m. I ketvirtį – 8,1 mln. Eur).

2018 m. I ketvirčio pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 9,3 mln. Eur, o palyginus su 2017 m. I ketvirčiu (13,1 mln. Eur) sumažėjo 29 proc.

Paslaugos

Šių metų pirmąjį ketvirtį, lyginant su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojai užsisakė 76 proc. mažiau ilgalaikių perdavimo sistemos įleidimo pajėgumų ir 2 proc. daugiau ilgalaikių perdavimo sistemos išleidimo pajėgumų. Tuo pat metu užsakyti trumpalaikiai perdavimo sistemos pajėgumai įleidimo taškuose padidėjo 4,7 kartus, o išleidimo – 1,4 karto.

Per 2018 m. pirmąjį ketvirtį gamtinių dujų perdavimo sistema „Amber Grid“ transportavo 17 093 GWh gamtinių dujų, arba 13 proc. daugiau nei 2017 m. I ketvirtį.

Lietuvos vartotojams buvo transportuota 8 024 GWh gamtinių dujų, arba 296 GWh daugiau nei per 2017 m. I ketvirtį, o į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 8 957 GWh arba 20 proc. daugiau gamtinių dujų.

Apie AB „Amber Grid“
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą. Kontrolinis AB „Amber Grid“ akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei UAB „EPSO-G“, taip pat valdančiai elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB BALTPOOL kontrolinius akcijų paketus. UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetikos sąjungos tikslus.

Savitarna