En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Naujienos

Skelbiamas neįpareigojantis didinamųjų pajėgumų rinkos paklausos vertinimas

„Amber Grid“ informuoja esamus ir potencialius sistemos naudotojus apie galimybę pateikti neįpareigojančius didinamųjų pajėgumų poreikio nurodymus perdavimo sistemų sujungimo taškuose su Latvija bei Lenkija. Tokia informacija turėtų būti pateikta per 8 savaites pradedant skaičiuoti nuo 2023 m. liepos 3 d.

Neįpareigojančių didinamųjų pajėgumų poreikio nustatymas numatytas 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamente (ES) 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 984/2013 (toliau – CAM NC).

Didinamųjų pajėgumų nustatymo procesas prasideda rinkos paklausos vertinimo etapu, kurį perdavimo sistemos operatoriai (PSO) pradeda iškart po to, kai pajėgumų paskirstymo platformose prasideda metiniai pajėgumų aukcionai.

Šiais metais neįpareigojančių didinamųjų pajėgumų poreikio nustatymas prasideda liepos 3 d. Sistemos naudotojai neįpareigojančius poreikio nurodymus gali pateikti iki 2023 m. rugpjūčio 28 d.

Remdamasi neįpareigojančiomis paraiškomis, gautomis vykdant šių metų didinamųjų pajėgumų paklausos vertinimo procedūrą, „Amber Grid“ kartu su kaimyninių šalių perdavimo sistemos operatoriais parengs bendrus rinkos paklausos vertinimo ataskaitas, kurių kiekviena apims visus jungčių taškus atitinkamose įėjimo-išėjimo sistemose. Ataskaitose bus įvertintas galimas kiekvienos įėjimo-išėjimo sistemos didinamojo pajėgumo poreikis ir nustatyta, ar tam reikia inicijuoti didinamojo pajėgumo projektą.

Vadovaujantis CAM NC nuostatomis, rinkos paklausos vertinimo ataskaitos bus paskelbtos ne vėliau kaip per 16 savaičių nuo procedūros pradžios, t. y. ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 23 d.

Didinamųjų pajėgumų paraiškos formą galite parsisiųsti čia.

Jei turite klausimų dėl didinamųjų pajėgumų rinkos paklausos vertinimo, taip pat dėl užpildytos ir pasirašytos paraiškos formos pateikimo, prašome susisiekti elektroniniu paštu pardavimai@ambergrid.lt.