En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Naujienos

„Amber Grid“ 2023 metų veiklos kryptis – sąlygų žaliosios energetikos plėtrai kūrimas

„Amber Grid“ 2023 metų veiklos kryptis – sąlygų žaliosios energetikos plėtrai kūrimas

2023 metai Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ kūrė palankias sąlygas žaliosios energetikos plėtrai Lietuvoje. Prie dujų perdavimo tinklo prijungus pirmąją biometano gamybos jėgainę, „Amber Grid“ dujotiekiais pradėjo tekėti žalios, Lietuvoje pagamintos dujos. Nuoseklios pastangos davė impulsą kitoms biodujų versle veikiančioms organizacijoms planuoti biometano gamybą ir sudaryti preliminarias prisijungimo prie dujų perdavimo sistemos sutartis.

Aktyviai dalyvaudamas žaliojo vandenilio ekonomikos parengiamuosiuose darbuose „Amber Grid“ ateityje taps ne tik gamtinių dujų, bet ir žaliojo vandenilio perdavimo operatoriumi. Įsitraukus į šešių Europos šalių bendrą Šiaurės-Baltijos šalių vandenilio koridoriaus projektą, jau šią vasarą bus gauti tarptautinės studijos rezultatai su konkrečiais ekspertų skaičiavimais ir siūlymais dėl tokio naują energetikos ekonomiką kuriančio koridoriaus sukūrimo.

„Amber Grid“ užduotis – ne tik užtikrinti esamos dujų perdavimo infrastruktūros efektyvumą ir saugumą, bet ir transformuoti ją, pritaikant atsinaujinančių energijos išteklių – biodujų, metano ir vandenilio mišinio  transportavimui, taip pat kurti naują sistemą gryno vandenilio perdavimui. Kurdami sąlygas žaliosios energetikos plėtrai, savo sprendimais prisidedame prie energetinės nepriklausomybės didinimo“, – sako „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.

Praėjusiais 2023 metais „Amber Grid“ magistraliniais dujotiekiais transportavo 61,2 teravatvalandės (TWh) dujų. Iš jų – jungtimi per Latviją Baltijos šalims ir Suomijai transportuota 19,1 TWh dujų, o GIPL dujotiekiu Lenkijai – 3,2 TWh dujų. Lietuvos poreikis sudarė 14,9 TWh dujų.

Šiandien Nasdaq biržoje paskelbtame audituotame „Amber Grid“ metiniame pranešime ir finansinėje ataskaitoje nurodyta, kad praėjusiais 2023 metais „Amber Grid“ konsoliduotosios pajamos siekė 82,2 mln. eurų. Tai – 16 proc. mažiau nei 2022 metais, kai pajamos siekė 98,2 mln. eurų. Tai lėmė mažėjusios sistemos balansavimo produktų pajamos, kurioms įtakos turėjo mažesnės dujų kainos.

„Beveik 80 mln. eurų pajamų „Amber Grid“ uždirbo transportuojant gamtines dujas ir teikiant balansavimo paslaugas sistemos naudotojams. Per metus į dujų perdavimo tinklą buvo investuota reikšminga 36 mln. eurų suma. Pernai buvo rekonstruotos keliolikos kilometrų atkarpos dujotiekyje tarp Vilniaus ir Kauno bei užbaigti Šiaulių, Telšių, Grigiškių, Kėdainių ir Vievio dujų skirstymo stočių rekonstrukcijos projektai bei įrengtas dujų slėgio ribojimo mazgas dujotiekyje į Marijampolę“, – sako N. Biknius.

„Amber Grid“ 2023 metų konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 13 mln. eurų ir buvo 17 proc. mažesnis nei 2022 metais. Nepaisant sėkmingo sandorio ir gauto pelno už dukterinės bendrovės „GET Baltic“ 66 proc. akcijų paketo pardavimo biržai European Energy Exchange AG (EEX), pelno mažėjimui pernai įtaką darė sąnaudos. Bendrovė pervertino ilgalaikį turtą, kurio vertės sumažėjimas sudarė 4,7 mln. eurų. 

Konsoliduotas 2023 metų koreguotas EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) rodiklis sudarė 25,3 mln. eurų, kai pernai tuo pačiu metu siekė 35,8 mln. eurų. Rodiklio pasikeitimas susijęs su dujų kainų pokyčiais ir mažesnėmis pajamomis, transportuojant dujas iš trečiosios šalies į trečiąją šalį.  

Finansiniai „Amber Grid“ rezultatai apima ir dukterinės įmonės dujų biržos „GET Baltic“ rezultatus. 2023 m. gegužės 31 d., „Amber Grid“ pardavus kontrolinį „GET Baltic“ akcijų paketą EEX, įmonė valdo 34 proc. „GET Baltic“ įstatinio kapitalo. Likusi investicija į „GET Baltic“ apskaitoma kaip investicija į asocijuotą įmonę.