En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Naujienos

„Amber Grid“ 2023 metais uždirbo 82 mln. eurų pajamų

„Amber Grid“ 2023 metais uždirbo 82 mln. eurų pajamų

Praėjusiais 2023 metais neaudituotais duomenimis Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ konsoliduotosios pajamos siekė 82,2 mln. eurų. Tai – 16 proc. mažiau nei 2022 metais, kai pajamos siekė 98,2 mln. eurų. Tai lėmė mažėjusios sistemos balansavimo produktų pajamos, kurioms įtakos turėjo mažesnės dujų kainos.

„Didžiąją pajamų dalį – beveik 80 mln. eurų – įmonė uždirbo transportuojant gamtines dujas ir teikiant balansavimo paslaugas sistemos naudotojams. Per 2023 metus itin sėkmingai buvo išnaudojama jungtis su Latvija, kuri pasitarnavo didelių dujų srautų perdavimui į Latvijos požeminę dujų saugyklą bei kitiems Baltijos regione esantiems dujų vartotojams. 2023 m. taip pat buvo intensyvūs investicijų prasme. Per metus į perdavimo tinklą investavome  beveik 36 mln. eurų – daugiausiai į infrastruktūros patikimumo užtikrinimo projektus“, – sako „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.

„Amber Grid“ 2023 metų konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 12,2 mln. eurų ir buvo 22 proc. mažesnis nei 2022 metais. Nepaisant sėkmingo sandorio ir gauto pelno už dukterinės bendrovės „GET Baltic“ 66 proc. akcijų paketo pardavimo biržai European Energy Exchange AG (EEX), pelno mažėjimui pernai įtaką darė sąnaudos. Bendrovė pervertino ilgalaikį turtą, kurio vertės sumažėjimas sudarė 4,7 mln. eurų.  

2023 metų koreguotas EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) rodiklis sudarė 26,3 mln. eurų, kai pernai tuo pačiu metu siekė 32 mln. eurų. Rodiklio pasikeitimas susijęs su dujų kainų pokyčiais, subalansuojant dujų srautus bei mažesnėmis pajamomis, transportuojant dujas iš trečiosios šalies į trečiąją šalį.  

Finansiniai „Amber Grid“ rezultatai apima ir dukterinės įmonės dujų biržos „GET Baltic“ rezultatus. 2023 m. gegužės 31 d., „Amber Grid“ pardavus kontrolinį „GET Baltic“ akcijų paketą EEX, įmonė valdo 34 proc. „GET Baltic“ įstatinio kapitalo. Likusi investicija į „GET Baltic“ apskaitoma kaip investicija į asocijuotą įmonę.

2023 metų dujų perdavimo ir vartojimo kiekiai

Pernai Lietuvos dujų vartotojams „Amber Grid“ transportavo 14,9 teravatvalandės (TWh) dujų arba 4 proc. mažiau nei 2022 metais. Dujų vartojimo mastą lėmė šilti praėjusios žiemos orai, metų pradžioje buvusios aukštos dujų kainos ir mažesnis dujų poreikis trąšų gamybai bei miestų šildymui.

Iš viso 2023 metais Lietuvos dujų perdavimo sistema buvo transportuota 61,2 TWh dujų. Iš jų jungtimi per Latviją Baltijos šalims ir Suomijai transportuota 19,1 TWh dujų, o GIPL dujotiekiu Lenkijai – 3,2 TWh dujų.

Per Klaipėdos SGD terminalą 2023 metais buvo patiekta 85 proc. (31,9 TWh) visų į sistemą transportuotų dujų. Srautas iš Latvijos sudarė beveik 7 proc. (2,5 TWh), iš Lenkijos – 9 proc. (3,3 TWh).

2023 metais į dujų perdavimo sistemą buvo įleista 47 gigavatvalandės (GWh) Lietuvoje pagamintų žaliųjų dujų, o iš Europos Sąjungos šalių buvo importuota 40 GWh biometano. Visam biometano kiekiui buvo išduotos Lietuvoje pripažintos žaliųjų dujų kilmės garantijos.