En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Naujienos

„Amber Grid“ 2023 m. pirmąjį pusmetį uždirbo 43,6 mln. eurų pajamų

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ konsoliduotosios pajamos pirmąjį šių metų pusmetį buvo 43,6 mln. eurų. Tai – 1,3 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai pajamos siekė 43 mln. eurų. Didžioji dalis pajamų – 33,8 mln. eurų – uždirbta transportuojant gamtines dujas.  

„Nuoseklios ir ilgalaikės investicijos į regiono energetinį saugumą užtikrinančią Lietuvos dujų infrastruktūrą pasiteisino. Per pusmetį trečdaliu išaugę dujų srautai link Latvijos, daugiausia skirti dujų saugyklos užpildymui, finansiškai atsvėrė sumenkusį dujų vartojimą Lietuvoje. Tai leido „Amber Grid“ pajamas išlaikyti tame pačiame lygyje ir toliau kurti finansinį stabilumą“, – sako dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.

„Amber Grid“ 2023 m. pirmojo pusmečio konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 12,2 mln. eurų ir buvo beveik 63 proc. didesnis nei 2022 m. I pusmetį. Didesnį pelną lėmė gautas pelnas už dukterinės bendrovės „GET Baltic“ 66 proc. akcijų paketo pardavimą biržai European Energy Exchange AG (EEX).

2023 m. I pusmečio koreguotas EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) rodiklis sudarė 12,5 mln. eurų, kai pernai tuo pačiu metu siekė 16,5 mln. eurų. Rodiklio pasikeitimas susijęs su gamtinių dujų kainų pokyčiais, subalansuojant dujų srautus. 2023 m. pirmąjį pusmetį įgyvendinant investicinius dujų perdavimo infrastruktūros projektus į tinklą buvo investuota 18,9 mln. eurų.

„Amber Grid“ sąnaudos pirmąjį šių metų pusmetį sudarė 38,7 mln. eurų ir, palyginti su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 14 proc. Šios eilutės augimui įtakos turėjo didesnės sąnaudos dujų tinklo technologinėms reikmėms ir balansavimo paslaugoms, remonto bei techninio aptarnavimo sąnaudos, o taip pat - didėjęs atlygis darbuotojams ir socialinio draudimo sąnaudos.

Finansiniai „Amber Grid“ rezultatai apima ir asocijuotos dujų biržos „GET Baltic“ rezultatus. „Amber Grid“ valdo 34 proc. „GET Baltic“ įstatinio kapitalo.

Dujų perdavimo kiekiai

Per pirmąjį 2023 m. pusmetį dujų saugojimui Latvijos Inčukalnio požeminėje saugykloje ir Baltijos šalių bei Suomijos poreikiams buvo perduota 10 teravatvalandžių (TWh) dujų. Tai – 27 proc. daugiau, palyginti su 2022 m. pirmuoju pusmečiu. Per 2023 m. sausį – birželį į Lietuvos dujų perdavimo sistemą iš viso buvo transportuota 18,8 TWh dujų, neskaičiuojant tranzito į Karaliaučiaus sritį. Tai – tiek pat, kiek ir pernai tuo pačiu metu, kai į Lietuvą buvo patiekta 19,1 TWh dujų. Didžioji dalis šių importuotų dujų (apie 66 proc.) buvo tranzitu perduotos į kitas Europos Sąjungos šalis. Lietuvą ir Lenkiją jungiančiu GIPL dujotiekiu 2023 metų sausio – birželio mėnesiais į Europą buvo transportuota 2,3 TWh dujų, o į Lietuvą – 1,7 TWh. Jungtimi į Latviją per pirmą pusmetį buvo patiekta 10 TWh dujų, o į Lietuvą – 0,7 TWh.

Dujų poreikis Lietuvoje toliau mažėja. Per šį pusmetį šalyje buvo suvartota 6,3 TWh dujų arba 34 proc. mažiau nei 2022 metų pirmąjį pusmetį, kai šalies dujų poreikis siekė 9,6 TWh. Vidaus dujų vartojimas mažėjo dėl šiltų žiemos orų, pirmaisiais metų mėnesiais buvusios aukštos dujų kainos ir dėl to ženkliai sumažėjusio dujų panaudojimo trąšų gamybai bei miestų šildymui.

Per Klaipėdos SGD terminalą, pagrindinį dujų tiekimo šaltinį Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims, per 2023 metų pirmąjį pusmetį buvo patiekta 87 proc. (16,4 TWh) visų į sistemą transportuotų dujų. Srautas iš Latvijos sudarė 3,9 proc. (0,7 TWh), iš Lenkijos – 9,1 proc. (1,7 TWh).

Įgyvendinamas Vilnius – Kaunas dujotiekio rekonstrukcijos projektas

Vasarį „Amber Grid“ pradėjo vienos svarbiausių Lietuvos dujų perdavimo arterijų – dujotiekio Vilnius-Kaunas atkarpų rekonstrukciją. Iki 2023 metų pabaigos planuojama perkloti beveik 17 km dujotiekio ruožų Kauno ir Kaišiadorių rajonuose.

Pardavus dujų biržos „GET Baltic“ dalį akcijų, pritrauktas stabus investuotojas – energijos birža EEX

Kovą užbaigus tarptautinį viešą konkursą, kuriuo buvo siekiama išrinkti strateginį dujų biržos „GET Baltic“ partnerį, laimėtoju pripažinta birža European Energy Exchange AG (EEX). „Amber Grid“ valdyba priėmė sprendimą pritarti dukterinės įmonės dujų biržos „GET Baltic“ 66 proc. akcijų pardavimui pirkėjui EEX už 6,5 mln. eurų. O gegužę „Amber Grid“ ir energijos birža „European Energy Exchange” AG (EEX) oficialiai pasirašė sutartį, pagal kurią EEX įsigijo 66 proc. regioninės dujų biržos „GET Baltic“ akcijų. Tokiu būdu trijose Baltijos šalyse ir Suomijoje veikianti dujų birža tapo EEX Grupės dalimi. Likusius 34 proc. akcijų toliau valdo „Amber Grid“.

Vykdomas Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus studijos pirkimas

Balandį „Amber Grid“, dalyvaujantis tarptautiniame Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus sukūrimo projekte, paskelbė tarptautinį viešąjį pirkimą galimybių studijai parengti. Tai – dar vienas svarbus žingsnis, plėtojant Europos vandenilio infrastruktūrą po to, kai pernai gruodį šešių Europos Sąjungos šalių perdavimo sistemos operatoriai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl tarpvalstybinio projekto – „Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus“ (angl. Nordic-Baltic Hydrogen Corridor) įgyvendinimo.