En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Skelbimai

Informacija žemės sklypo savininkui, kuriam nepavyko įteikti registruoto laiško (Jonavos r. sav.)

Pakartotinai informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2023-01-18 įsakymu Nr. 1-3 patvirtintus Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano (toliau – Planas) sprendinius.

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 3 ir 4 d. nuostatomis informuojame apie Planu nustatytas teritorijas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), taip pat asmens (-ų), kurio (-ių) teisė į žemės sklypą (-us) įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kurio (-ių) gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriam (-iems) nepavyko įteikti registruoto laiško (detalesnė informacija žemiau pateiktoje lentelėje).

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininko (-ų), fizinio (-ių) asmens (-ų), naudojančių žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, gyvenamosios vietos adresas nežinomas

Unikalus Nr.

Adresas

4400-2307-0788, 4400-2307-0866, 4625-0001-0054

Jonavos r. sav., Ruklos sen., Konstantinavos k.

4400-0635-0156, 4400-0496-0458, 4400-0419-8818, 4400-4408-3103, 4400-4861-5118

Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Gaižiūnų k.

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininkui (-ams), fiziniam (-iems) asmens (-ims), naudojantiems žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, nepavyko įteikti registruoto laiško

Unikalus Nr.

Adresas

4400-2307-0788, 4400-2278-2752, 4400-2342-4933

Jonavos r. sav., Ruklos sen., Konstantinavos k.

4400-2301-8966; 4400-0367-6946; 4400-1133-9127; 4400-1670-9103; 4400-1518-5861; 4400-1238-6866

Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Gaižiūnų

Kompensacijų mokėjimas už šių teritorijų nustatymą aukščiau nurodytuose sklypuose nenumatytas, nes vadovaujantis SŽNS įstatymo 141 str. 3 d. kompensacijos nemokamos, kai nurodytai veiklai statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, suderinti ir veikla pradėta vykdyti iki 1992-05-11. Tai informacinis pranešimas, susipažinus su juo nieko daryti nereikia.

Su patvirtinto Plano sprendiniais galite susipažinti Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje adresu  https://www.ambergrid.lt

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už Plano rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, tel. +370 667 59417, el. p. v.ladygiene@ambergrid.lt.

Plano rengėjas – UAB „Inžinerija LT“, Klaipėdos g. 15, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos r., +370 628 10344, el. p. info@inzinerija.lt., interneto svetainės adresas www.inzinerija.lt. Dėl informacijos apie Plano sprendinius kreiptis į matininkę Silviją Sabaliauskę, tel. +370 67472080, el. p. silvija@inzinerija.lt