En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Pastatų statybos greta dujotiekio

„Amber Grid“ pareiga – užtikrinti saugų, veiksmingą ir ekonomišką dujų perdavimo sistemos eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Magistraliniai dujotiekiai yra priskiriami potencialiai pavojingiems įrenginiams, todėl dujotiekių bei gretimos aplinkos ir greta būnančių žmonių saugumo tikslais nustatyta specifinė teritorijų, esančių greta magistralinių dujotiekių, skirstymo sistema.   

Magistralinių dujotiekių vamzdyno apsaugos zonos dydis yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies. Pagal galiojančius teisės aktus dujotiekių apsaugos zonose yra apskritai draudžiama statyti pastatus, išskyrus valstybinio jūrų uosto infrastruktūrą. Atstumas nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies iki pastatų turi būti pakankamas, kad apsaugotų žmonių sveikatą ir gyvybę nuo magistralinio dujotiekio skleidžiamo triukšmo, vibracijos, oro taršos, nemalonių kvapų, taip pat įvykus magistralinio dujotiekio avarijai, sutrikimui ar kitiems gedimams.  

Magistralinio dujotiekio vietovės klasė  –  tai saugos kriterijus, kuriuo apibūdinamas magistralinio dujotiekio vamzdynas ir išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 200 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies ir 200 metrų atstumu nuo kraštinių jo taškų, ir pagal kurį nustatomi šioje teritorijoje taikomi užstatymo normatyvai (didžiausias leistinas pastatų ir jų aukštų skaičius bei mažiausias leistinas atstumas nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno iki viešam žmonių susibūrimui skirtų statinių ir įrenginių). Vietovės klasės yra skirstomos į keturis tipus – pirmos vietovės klasės teritorijoje taikomi griežčiausi užstatymo normatyvai, o ketvirtos – liberaliausi.

Žemiau pateikiama pavyzdinė schema, kaip nustatomas teritorijos užstatymas.

Kas yra magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas?
 
Tai – bet kuri išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno besitęsiančios teritorijos atkarpa, esanti po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ir besitęsianti 1600 metrų išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno.
 
Vertinimas, ar dėl planuojamos vykdyti veiklos (veiksmų) nebus viršytas didžiausias leistinas skaičiuotinų pastatų skaičius magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienete ir (ar) nebus sudarytos sąlygos jį viršyti, vykdomas atliekant šiuos žingsnius:
 
1. Nustatoma vertinama teritorija.
2. Įvertinamas skaičiuotinų pastatų skaičius visuose į vertinamos teritorijos ribas patenkančiuose vietovės klasės vienetuose.
3. Sprendimas dėl veiklos (veiksmų) galimybių priimamas pagal tą vietovės klasės vienetą, kuriame nustatoma, kad užstatymo pastatais normatyvas jau yra pasiektas.
 
Pateikiame pavyzdinę schemą, kai sklype, esančiame arti dujotiekio galima statyti pastatą
 
 
Pateikiame pavyzdinę schemą, kai sklype, esančiame arti dujotiekio pastatao statyti negalima 
 
 
Dėl konkrečių atvejų visada prašom konsultuotis su „Amber Grid" specialistais pateikiant užklausą adresu info@ambergrid.lt