En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Ką svarbu žinoti apie dujotiekį

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ valdo šalyje įrengtą dujų perdavimo sistemą. Ją sudaro 2288 km ilgio magistralinio dujotiekio vamzdynai, kuriais aukštu slėgiu transportuojamos dujos, dujų skirstymo, dujų kompresorių bei dujų apskaitos stotys, kiti statiniai bei susijusi infrastruktūra. Mūsų sistema dažniausiai įrengta po žeme, todėl paprastai yra nematoma. Dujotiekių kelius žymi ant žemės įrengti ryškiai geltonos spalvos stulpeliai. 
 
Mūsų pareiga – užtikrinti saugų, veiksmingą ir efektyvų dujų perdavimo sistemos eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Magistraliniai dujotiekiai yra priskiriami potencialiai pavojingiems įrenginiams, todėl dujotiekių bei gretimos aplinkos ir arti būnančių žmonių saugumo užtikrinimo tikslais teisės aktai nustato specifinį teritorijų, esančių greta magistralinių dujotiekių, režimą.
 
Atsižvelgiant į tai, šalia magistralinių dujotiekių teisės aktais yra nustatyti tam tikri veiklos ribojimai, kurie skirstomi į:
  • ribojimus, taikomus magistralinių dujotiekių, įskaitant susijusią infrastruktūrą, apsaugos zonų ribose

  • ribojimus, taikomus vietovės klasių teritorijų ribose
Norint vykdyti veiklą šiose teritorijose, reikia gauti:
  • „Amber Grid“ rašytinį pritarimą. Dėl pritarimo prašom rašyti adresu info@ambergrid.lt
  • „Amber Grid“ sutikimą dirbti dujotiekio apsaugos zonoje 
Mums rūpi, kad arti magistralinių dujotiekių įsikūrę gyventojai, verslai ir žmonių turtas išliktų saugūs avarijų atveju. Todėl, priimdami sprendimą dėl planuojamos statybos galimybių greta mūsų valdomų vamzdynų ar kitų dujų perdavimosistemos elementų, visada vadovaujamės įstatymais ir tvarkomis. 
Kviečiame papildomai susipažinti su magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėmis bei magistralinio dujotiekio apsaugos taisyklėmis.  
 
SVARBU! Didžioji dalis magistralinių dujotiekių nutiesti per privačius žemės sklypus. Jei ketinate įsigyti ar nuomotis žemės sklypą ar nekilnojamąjį turtą, arba jei planuojate veiklą, būtinai pasitikrinkite, ar teritorijai greta jus dominančio nekilnojamojo turto objekto nėra taikomi apribojimai, susiję su dujų perdavimo sistema!
 
Pamatyti, kur nutiesti magistralinio dujotiekio vamzdynai, galite internetinių žemėlapių duomenų bazėje REGIA. Tokia informacija ypač aktuali būsimiems nekilnojamojo turto savininkams, pavyzdžiui - prieš perkant žemės sklypą, planuojant investicinius projektus ar pan., žemės savininkams, planuojant statinių statybas, atliekant teritorijų planavimą ar žemės pertvarkymą bei projektuotojams, gavusiems užsakymus suprojektuoti gyvenamuosius, gamybinius ar kitos paskirties statinius. 
 
Kviečiame peržiūrėti instrukciją, kaip REGIA duomenų bazėje rasti pažymėtus magistralinius dujotiekius.
 
 
Kilus klausimams dėl planuojamos ūkinės veiklos greta magistralinio dujotiekio 200 metrų ar mažesniu atstumu nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, prašome kreiptis šiais kontaktais