En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Dujotiekių apsaugos zonos

Visiems aukšto slėgio dujotiekiams yra nustatytos apsaugos zonos. Tai – išilgai dujotiekio ašies esantis žemės plotas po 25 metrus į abi puses. Dujotiekio apsaugos zonoje iš esmės galima vykdyti žemės ūkio veiklą. Tačiau dėl žmonių saugumo taikomas apribojimas – dujotiekio apsaugos zonoje negalima statyti pastatų.

Tai svarbu ir dėl dujotiekio priežiūros ar rekonstrukcijos darbų: kad specialistai galėtų privažiuoti prie dujotiekio trasos, jo apsaugos zona turi būti atvira, neužstatyta.

Žemė, esanti dujotiekio apsaugos zonoje, išlieka žemės sklypo savininko nuosavybė, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka dujų perdavimo sistemos operatoriui „Amber Grid“ suteikta teisė joje vykdyti įvairius aukšto slėgio magistralinių dujotiekių eksploatavimo ir remonto darbus.

Apie tai, kad po žeme nutiestas magistralinis dujotiekis informuojama jį žyminčiais ženklais - geltonais stulpeliais.

 

 

 

 

 

 

 

Ką galima ir ko negalima daryti magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje?

Magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje iš esmės galima vykdyti žemės ūkio veiklą, tačiau dėl žmonių saugumo dujotiekio apsaugos zonoje negalima statyti pastatų.

Visi draudimai ar apribojimai dėl magistralinių dujotiekių apsaugos zonoje vykdomos veiklos nurodyti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 28 straipsnyje. Pavyzdžiui, negavus „Amber Grid" sutikimo magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje draudžiama:

  • atlikti bet kokius statybos darbus
  • sodinti medžius ir krūmus
  • kasti žemę giliau nei 0,3 m
  • sandėliuoti statybines ir kt. medžiagas

Norint vykdyti darbus dujotiekių apsaugos zonoje, reikia gauti „Amber Grid" sutikimą. Daugiau informacijos pateikiama čia.

Taip pat būtina žinoti, kad statyba, atsižvelgiant į pastatų skaičių, aukštingumą ir kitus veiksnius, gali būti ribojama 200 m atstumu į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ir 200 m atstumu nuo kraštinių jo taškų.

Jei pastebėjote neįprastus įvykius šalia dujų perdavimo tinklų, dujotiekių apsaugos zonose, pavyzdžiui, iš žemės besiveržiantį vandenį, pajutote stipresnį dujų kvapą, šnypštimo garsą ar kilusį gaisrą, prašome kuo skubiau informuoti bendrąjį pagalbos centrą trumpuoju telefono numeriu 112.