En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Dujotiekių apsaugos zonos

„Amber Grid“ visoje Lietuvoje eksploatuoja 2288 km aukšto slėgio magistralinių dujotiekių. Todėl siekiame informuoti gyventojus, kokių taisyklių reikia laikytis aplink dujotiekis, kad būtų išvengta pažeidimų bei sužalojimų.

Mums labai svarbu sumažinti požeminių dujotiekių eksploatavimo sutrikimų priežastis. Tai yra: pažeidimai, įvykę žemės darbų atlikimo metu, neiškvietus „Amber Grid“ atstovų, nesilaikant jų nurodytų saugos priemonių ar neturint informacijos apie esamus dujotiekius ar kitus inžinerinius tinklus. Šių sutrikimų pasekmės – pavojus žmonių gyvybei ir turtui, nutrauktas dujų tiekimas,  atsakomybė už padarytą žalą (dujotiekio pažeidimą, dujų nuostolius).

Tokių atvejų pasitaiko atliekant savavališkus statybų darbus. Prieš imantis žemės kasimo darbų, visais atvejais būtina pasitikslinti, ar darbų vietoje ir šalia jos nėra inžinerinių tinklų, kuriems nustatyti žemės naudojimo apribojimai. Tam, kad apsaugotume gyventojus nuo galimų žalų bei nuostolių, primename, jog magistralinių dujotiekių apsaugos zona yra po 25 metrus abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies. 

Apie tai informuoja magistralinį dujotiekį žymintys ženklai.

 

 

 

 

 

 

 

Magistralinių dujotiekių apsaugos zonoje, nepranešus „Amber Grid“ ir negavus įmonės sutikimo, draudžiama:
  • atlikti bet kokius statybos darbus
  • sodinti medžius ir krūmus
  • kasti žemę giliau nei 0,3 m
  • sandėliuoti statybines ir kt. medžiagas

Visi draudimai ar apribojimai dėl dujotiekių apsaugos zonoje vykdomos veiklos nurodyti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 28 straipsnyje.

Taip pat būtina žinoti, kad statyba, atsižvelgiant į pastatų skaičių, aukštingumą ir kitus veiksnius, gali būti ribojama 200 m atstumu į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ir 200 m atstumu nuo kraštinių jo taškų.

Atliekant žemės kasimo darbus, būtina vadovautis:
  1. Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-02 įsakymu Nr. D1-848;
  2. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213.
Veiksmai, kuriuos būtina atlikti prieš žemės darbų pradžią:
  1. Gauti leidimą statiniui statyti arba pritarimus iš įgaliotų savivaldybės, valstybės tarnautojų, kai šie dokumentai yra privalomi.
  2. Suderinti žemės darbų atlikimo aprašą ir schemą, kai statinio projektas nereikalingas.
  3. Gauti iš „Amber Grid“ sutikimą vykdyti darbus, jei žemės darbai atliekami magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje.
  4. Iškviesti „Amber Grid“ atstovą (ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas). Taip pat būtina tą padaryti, jei, kasant gruntą, aptinkami brėžiniuose nenurodyti vamzdynai.

Norint gauti sutikimą vykdyti darbus, suderinti žemės darbų atlikimo aprašus ir schemas ar išsikviesti mūsų atstovą, prašome kreiptis el. pašto adresu: info@ambergrid.lt.

Telefono nr. pasiteiravimui (8 5) 236 0303.

Informaciją apie reikalingus pristatyti dokumentus rasite čia

Pažeidus dujotiekį prašom kuo skubiau skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 

„Amber Grid“ Sistemos valdymo centras
Tel.: (8 5) 236 0121, 236 0122
Mob. tel.: 8 699 07301

Kviečiame susipažinti su susijusiais dokumentais: