En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Antrinė pajėgumų rinka

Perdavimo sistemos operatorius, siekdamas, kad kuo optimaliau būtų išnaudoti perdavimo sistemos pajėgumai, ir sistemos naudotojams būtų suteikiama teisė laisvai prekiauti perdavimo pajėgumais, organizuoja antrinę pajėgumų rinką.

Antrinėje pajėgumų rinkoje yra prekiaujama teisėmis naudotis pajėgumais. Parduodant pajėgumus antrinėje rinkoje perleidžiamos teisės naudotis tam tikro laikotarpio pajėgumais tam tikrame įleidimo ar išleidimo taške, o įsipareigojimai perdavimo sistemos operatoriui lieka pajėgumus perleidžiančiam sistemos naudotojui. Antrinėje pajėgumų rinkoje prekiaujama visais pirminėje rinkoje siūlomais pajėgumais ar jų dalimis (išskyrus einamosios paros pajėgumus).

Prekybos antrinėje pajėgumų rinkoje sąlygos:

Sistemos naudotojai siekiantys antrinėje rinkoje parduoti teisę naudotis pajėgumais tam tikru laikotarpiu turi turėti pirminėje rinkoje įsigytus pajėgumus, apimančius ir tą laikotarpį.

Antrinėje rinkoje perleidžiamų pajėgumų kaina ir kitos su pajėgumų perleidimu susijusios sąlygos yra nustatomos pajėgumų perleidime dalyvaujančių sistemos naudotojų tarpusavio susitarimu.

Perdavimo sistemos operatorius yra antrinės pajėgumų rinkos tarpininkas. Prašymus ir siūlymus pirkti ar parduoti pajėgumus antrinėje pajėgumų rinkoje sistemos naudotojai perdavimo sistemos operatoriui gali teikti elektroninėje perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistemoje (toliau – EPPS) arba raštu (Prašymas sudaryti sandorį antrinėje rinkoje). Informaciją apie visus sistemos naudotojų pateiktus prašymus/siūlymus pirkti, parduoti pajėgumus antrinėje rinkoje perdavimo sistemos operatorius skelbia EPPS ir interneto svetainėje.

Sudarius sandorį dėl pajėgumų perleidimo, apie tai abu sistemos naudotojai privalo informuoti perdavimo sistemos operatorių per EPPS arba raštu (Pranešimas apie sudarytą sandorį antrinėje rinkoje). Jei informacija apie sandorio sudarymą gauta tik iš vieno sistemos naudotojo arba pateikta informacija nesutampa, sandoris nepatvirtinamas.

Informacija apie antrinėje pajėgumų rinkoje siūlomus ir įvykdytus sandorius:

Apibendrinti duomenys apie antrinėje pajėgumų rinkoje perleistus pajėgumus: perleisti pajėgumai.

Siūlymai sudaryti sandorį antrinėje pajėgumų rinkoje: siūlymai.

Susiję dokumentai