En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Balansavimo veiksmai

Pagal Balansavimo taisykles, sistemos naudotojams tenka atsakomybė balansuoti jų įleidžiamų ir išleidžiamų dujų kiekį. Prireikus perdavimo sistemos operatorius užtikrina perdavimo tinklų likutinį balansavimą. Tam perdavimo sistemos operatorius imasi balansavimo veiksmų, kuriais siekiama palaikyti perdavimo tinklo parametrus jo eksploatacinėse ribose bei pasiekti paros pabaigoje kitokį dujotiekio užpildymą, nei numatomas remiantis tą dujų tiekimo parą numatomais dujų įleidimo ir išleidimo kiekiais, jei taip užtikrinamas ekonomiškas ir efektyvus perdavimo tinklo veikimas. Imdamasis balansavimo veiksmų perdavimo sistemos operatorius atsižvelgia į numatomą dujų paklausą per dujų tiekimo parą, informaciją, susijusią su kiekio paraiškomis ir paskirstymu, išmatuotus dujų srautus, dujų slėgį perdavimo tinkle. Perdavimo sistemos operatorius balansavimo veiksmus atlieka pirkdamas arba parduodamas trumpalaikius standartizuotus produktus prekybos platformoje ir (arba) naudodamasis balansavimo paslaugomis. Perdavimo sistemos operatorius turi teisę pirkti balansavimo paslaugas tuomet, kai trumpalaikiais standartizuotais produktais negalima užtikrinti arba nenumatoma, kad bus galima užtikrinti, tinkamą reagavimą siekiant palaikyti perdavimo tinklo parametrus jo eksploatacinėse ribose, ar kai nėra trumpalaikių standartizuotų produktų prekybos likvidumo. Perdavimo sistemos operatorius gali prašyti nacionalinės reguliavimo institucijos pritarimo prekiauti gretimoje balansavimo zonoje ir transportuoti dujas į šią zoną ir iš jos, užuot prekiavus teisės perleidimo ir (arba) konkrečios pateikimo vietos produktais savo balansavimo zonoje.

Sistemos naudotojui nesubalansavus dujų kiekių, perdavimo sistemos operatorius jam parduoda balansavimo dujas, jeigu sistemos naudotojas sukėlė dujų trūkumą perdavimo sistemoje, arba iš jo perka balansavimo dujas, jeigu sistemos naudotojas sukėlė dujų perteklių perdavimo sistemoje.

Perdavimo sistemos operatorius balansavimo tikslais perka ir (ar) parduoda gamtines dujas gamtinių dujų biržoje arba naudodamasis balansavimo paslaugomis. Pirmenybė teikiama prekybai gamtinių dujų biržoje trumpalaikiais standartizuotais einamosios paros produktais. „Amber Grid“ prekybos gamtinėmis dujomis balansavimo tikslais tvarkos aprašą galite atsisiųsti iš čia.

„Amber Grid“ balansavimo veiksmai 2021 m.
2021 m. „Amber Grid“ sistemos naudotojams pardavė 45.202,6 MWh balansavimo dujų, kurių vertė – 2.281,9 tūkst. eurų. Sistemos naudotojams parduotas balansavimo dujų kiekis sudarė 0,19 proc. viso Lietuvos gamtinių dujų vartotojams patiekto dujų kiekio.
 
Iš sistemos naudotojų 2021 m. „Amber Grid“ nupirko 98,885,5 MWh balansavimo dujų, kurių vertė – 5.126,4 tūkst. eurų. Iš sistemos naudotojų nupirktas balansavimo dujų kiekis sudarė 0,41 proc. viso Lietuvos gamtinių dujų vartotojams patiekto dujų kiekio.
 
2021 m. buvo 170 balansavimo laikotarpiai, kai dėl sistemos naudotojų veiksmų perdavimo sistemoje susidarė dujų trūkumas ir 195 balansavimo laikotarpių, kai sistemoje susiformavo dujų perteklius. 
 
Susidarantis bendras paros disbalanso dydis svyravo nuo 0,29 MWh iki 42.971,5 MWh ir vidutiniškai sudarė 319,7 MWh per parą (0,48 proc. nuo vidutiniškai per parą Lietuvos gamtinių dujų vartotojams patiekto dujų kiekio). Laikotarpiais, kai susidarydavo teigiamas disbalansas, atsižvelgiant į nedideles jo apimtis, iš sistemos naudotojų įsigytos dujos buvo panaudojamos perdavimo sistemos reikmėms arba parduotos biržoje.
 
2021 m. „Amber Grid“ balansavimo dujomis gretimoje balansavimo zonoje neprekiavo.
 
Susiję dokumentai