Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Naujienos

Skelbiamas atnaujintas konsoliduotas Baltijos ir Suomijos regiono techninės priežiūros darbų planas

Baltijos šalių ir Suomijos dujų perdavimo sistemos operatoriai „Gasgrid Finland Oy“, „Elering AS“, AS „Conexus Baltic Grid“ ir AB „Amber Grid“ (PSO) kartu atnaujino 2022 m. liepos pradžioje paskelbtą konsoliduotą Baltijos ir Suomijos regiono techninės priežiūros darbų planą. Atnaujintas konsoliduotas techninės priežiūros darbų planas apima laikotarpį iki 2023 kalendorinių metų pabaigos. Techninės priežiūros darbų plane pateikiami planuojami dujų perdavimo sistemos ir Inčukalnio požeminės dujų saugyklos techninės priežiūros darbai bei rinkos dalyviams siūlomi pajėgumai.

Atnaujintame konsoliduotame techninės priežiūros darbų plane aprašoma 2023 m. vasario 5 d. situacija.

Atkreipiame dėmesį, kad dokumente nurodyta pajėgumų kryptis (įėjimo/išėjimo taškai) yra pateikta iš perdavimo sistemos operatoriaus, kuris atlieka susijusius techninės priežiūros darbus, perspektyvos. Pavyzdžiui, Puiatu LKS - Navesti LKS izoliavimo darbai, kuriuos atlieka „Elering“, riboja „Balticconnector“ įleidimo pajėgumus „Elering“ požiūriu (FIN->EE) iki 5 GWh per dieną. Tai reiškia, kad „Elering“ atliekamų darbų apribojimas riboja išėjimo krypties pajėgumus „Gasgrid Finland“ požiūriu (FIN->EE).

Bet kokie konsoliduoto techninės priežiūros darbų plano atnaujinimai po 2023 m. vasario 5 d. pirmiausia bus skelbiami kaip skubūs rinkos pranešimai (UMM) „GET Baltic“ vidinės informacijos platformoje umm.getbaltic.com. Naujausią informaciją apie techninių pajėgumų vertes galima rasti ENTSOG skaidrumo platformoje.

Siekiant užtikrinti naujausios informacijos sklaidą, kviečiame atidžiai sekti šiuos informacijos kanalus:

GET Baltic: https://umm.getbaltic.com/public-umm

ENTSOG skaidrumo platforma: https://transparency.entsog.eu/#/map

Conexus: https://conexus.lv/maintenance-works-and-capacity-interruptions

Amber Grid: https://www.ambergrid.lt/en/services/maintenance-works

Savitarna