En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Naujienos

„Amber Grid“ reikalauja pašalinti GIPL dujotiekio detalių sertifikavimo trūkumus. Nepašalinus, detalės bus keičiamos

„Amber Grid“ kreipėsi į banką dėl GIPL dujotiekio rangovo suteiktos garantijos. Iš rangovo „Amber Grid“ reikalauja pašalinti nustatytus dalies detalių sertifikavimo trūkumus. To neatlikus, trūkumai bus šalinami keičiant detales ir tam panaudojant banko garantijos lėšas.

GIPL dujotiekio saugumą patvirtina statybos ir eksploatacijos metu atlikti viso dujotiekio bandymai, vidinė diagnostika ir papildomos ekspertizės. Atlikti dujotiekio dalių cheminės sudėties matavimai, plieno kokybės ir kietumo matavimai, suvirinimo siūlių rentgeno, vamzdyno detalių sienelių storio matavimų rezultatai atitinka techninius projekto reikalavimus ir net juos viršija. Atliekami testai patvirtina, jog dujotiekį saugu eksploatuoti.

  • 2023 metų vasarą Didžiosios Britanijos įmonė „Entegra“ atliko suplanuotą GIPL dujotiekio vidinę diagnostiką. Gauti rezultatai parodė, kad dujotiekis yra saugus, veikia gerai ir yra patikimas. Nustatyti keli neatitikimai yra neesminiai, konkrečių atvejų verifikavimui, vadovaujantis standartų reikalavimais, buvo atkastos, patikrintos ir peršviestos identifikuotos dujotiekio vietos. Įvertinus rezultatus, ekspertai leido toliau eksploatuoti dujotiekį. 
  • 2023 metų pabaigoje nepriklausoma Vakarų centrinė laboratorija, akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025 bei jūrinių ir kranto konstrukcijų registrą  Bureau Veritas Marine & Offshore, atliko išsamus reprezentatyvios imties detalių neardomuosius tyrimus. Ekspertai pateikė išvadą, jog jungiamąsias detales yra saugu eksploatuoti.
  • 2023 metų rudenį nepriklausoma laboratorija „Dekra“, atestuota pagal 17.025 ISO standartą, atliko suvirinimo siūlių mechaninius neardomuosius ir ardomuosius bandymus. Pagal suvirinimo procedūrų vertinimo standartą 15.614 „Dekra“ specialistai lygino parametrus ir pateikė išvadą, kad siūlės atitinka standarto reikalavimus.
  • 2023 metų rudenį VGTU Mechanikos fakulteto Mechanikos mokslų instituto Medžiagų tyrimo laboratorija pateikė tyrimo ataskaitą dėl GIPL dujotiekio techninės dokumentacijos ir atitikties techniniam projektui. Išvadose nurodyta, kad faktinis suvirinimo sujungimų stiprumas viršija projektinį.
  • 2022 metų pirmoje pusėje, prieš pradedant eksploatuoti GIPL, buvo atlikti visi būtini bandymai, dujotiekio suvirinimo siūlės buvo peršviestos rentgenu, svarbiausios iš jų patikrintos ultragarsu, taip pat atlikti dujotiekio aukšto slėgio hidrauliniai bandymai. Pasitelkus aukštos raiškos diagnostikos įrangą, buvo atlikta vidinė vamzdžio geometrijos patikra – specialiu robotu buvo matuojama vidinė dujotiekio ertmė, ieškant galimų mechaninių pažeidimų. Gavus teigiamas vidinės diagnostikos išvadas, dujotiekis buvo jungiamas prie jau veikiančios dujų perdavimo sistemos atkarpos.
  • 2022 metų rudenį GIPL buvo išbandytas veikiant maksimaliu pajėgumu. Du bandymai buvo atlikti siekiant įsitikinti, kad dujotiekiu be trikdžių gali būti perduodamas visas techninius GIPL statybos parametrus atitinkantis dujų srautas tiek iš Lietuvos į Lenkiją, tiek ir iš Lenkijos į Lietuvą.  

„Amber Grid“ vykdo ir ateityje atliks dažnesnius nei reglamentuota GIPL dujotiekio patikrinimus, siekiant užtikrinti, jog įrenginys yra saugus.

GIPL yra strateginės reikšmės projektas tiek Lietuvai, tiek Europai leidęs užsitikrinti energetinę nepriklausomybę. „Amber Grid“ projektą įgyvendino per numatytą terminą, neviršijant projekto biudžeto. Dujotiekis Lietuvai ir kitoms Europos šalims leidžia apsirūpinti gamtinėmis dujomis iš alternatyvaus šaltinio bei dar labiau sustiprinti energetinę nepriklausomybę. Per dujotiekio veikimo laikotarpį dujotiekiu transportuota daugiau kaip vienas milijardas kubinių metrų dujų.